Aktuelt

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Medlemmer av NVIO avd. Mosjøen og omegn innkalles herved til årsmøte fredag 18. februar kl 1900 på Milano Mat og Vinhus, Mosjøen.
Se fullstendig innkalling og foreløpig saksliste her.

VIPPS - 663906

Vi har fått Vipps nummer - 663906.

ÅRSMØTET BLE AVHOLDT 19. FEBRUAR

Årsmøtet ble avholdt på Milano Mat og Vinhuset, Mosjøen. Her er saksliste og komplette årsmøtepapirer. Styret har fra mai 2021 følgende sammensetting: Asbjørn Lorentzen (leder), Ole Kristian Aas (nestleder), Trond Erik Vollen (sekretær), Roger Elstad (kasserer), Kristian Strauman (styremedlem), Asbjørn Lorentzen (kameratstøtteleder). Varamedlemmer er Asle Tveiti og Trond Abelsen. Valgkomiteen består av Bent Bjørnå og Eirik E. Eriksen.

HAR DU ANSKAFFET DEG VETERANKORTET?

Veterankortet gir deg fordeler og rabatter med både nasjonale avtaler og regionale avtaler. Gå til www.veterankort.no