Aktuelt

VIPPS - 663906

Vi har fått Vipps nummer - 663906.

ÅRSMØTET BLE AVHOLDT 19. FEBRUAR

Årsmøtet ble avholdt på Milano Mat og Vinhuset, Mosjøen. Her er saksliste og komplette årsmøtepapirer. Styret har det neste året følgende sammensetting: Kjetil Valrygg (leder), Ole Kristian Aas (nestleder), Trond Erik Vollen (sekretær), Roger Elstad (kasserer), Kristian Strauman (styremedlem), Asbjørn Lorentzen (kameratstøtteleder). Varamedlemmer er Asle Tveiti og Trond Abelsen. Valgkomiteen består av Bent Bjørnå og Eirik E. Eriksen.

HAR DU ANSKAFFET DEG VETERANKORTET?

Veterankortet gir deg fordeler og rabatter med både nasjonale avtaler og regionale avtaler. Gå til www.veterankort.no