Обучение на учители

Монтесори следдипломна квалификация 3-6 години

leaflet_novi programi_A4 copy 2.pdf

НОВИ СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ (СДК) ЗАПОЧВАТ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2018 Г.

СДК за учители, директори, логопеди, психолози и образователни специалисти

“Монтесори педагогиката в съвременното общество - предучилищен етап” /първо и второ ниво/

Срок за кандидатстване: 15 октомври 2018 г.

Подробна информация: http://fnpp.uni-sofia.bg/SDK/2018/Uch.plan_Montessori%20Uchitel.pdf


СДК за родители, помощник-учители, помощник-възпитатели и асистенти

“Монтесори принципи и практики в помощ на работата с деца в детската градина и дома”

Краен срок за записване: 19 октомври 2018 г.

Допълнителна информация: http://fnpp.uni-sofia.bg/SDK/2018/Uch.plan_pomoshtnikk-uchitel.pdf

Насоки за писане на мотивационно есе за кандидатстване в специалността:

Следдипломна квалификация: "Монтесори философия в съвременното общество"

На 1 декември 2016 г. Барбара Айзъкс, академичен директор на Montessori Centre International (www.montessoi.org.uk), лично откри първия Монтесори следдипломен курс "Монтесори философия в съвременното общество" във ФНПП на СУ. Тя изнесе и първата лекция пред студентите.

Международни програми за сертифициране на Монтесори учители:

Мontessori Centre International -

http://mci.montessori.org.uk

North American Montessori Center

http://www.montessoritraining.net

Association Montessori Internationale -

http://ami-global.org