Обучение на учители


обучението е вписано в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерство на образованието и науката

История на Монтесори обученията

На 1 декември 2016 г. Барбара Айзъкс, академичен директор на най-голямата организация за обучение на Монтесори учители - Montessori Centre International (www.montessoi.org.uk), лично откри първия Монтесори обучителен курс в България - следдипломната квалификация "Монтесори философия в съвременното общество" във ФНПП на СУ "Св. Климент Охридски". Основен лектор в програмата е Деси Стоева (Монтесори обучител, MCI, London), както и преподаватели от университета.

До момета в Монтесори следдипломните квалификации към ФНОИ на СУ "Св. Климент Охридски" са обучени над 150 учители, помощник-учители и директори. По програмата са подготвени кадри за общински детски градини в София и Габрово. През учебната 2021-2022 се планира да започне магистърска програмата, която да подготвя Монтесори специалисти.

Международни обучителни програми за сертифициране на Монтесори учители:


Мontessori Centre International - http://mci.montessori.org.uk

North American Montessori Center - http://www.montessoritraining.net

Associationе Montessori Internationale - http://ami-global.org