Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger om 4. maj i Mindelunden

Adresse

Tuborgvej 33, 2900 Hellerup , telefon 22 80 04 67

Adgang til Mindelunden

Hovedtrappen fra Tuborgvej

For gangbesværende er porten ud til parkeringsplandsen ved Major Anders Lassens vej åben.

Alle er velkomne

Højtideligheden i Mindelunden er arrangeret af Kammeraternes Hjælpefond i samarbejde med Holmens Kirke, Hjemmeværnet og Mindelunden.

Det er et åbent arrangement, hvor alle er velkomne, og hvor der kun ved særlige lejligheder eller runde år - foruden offentlig adgang - også er specielt indbudte gæster.

Anvisninger fra personalet

Anvisninger fra Mindelundens personale, tjenestegørende hjemmeværnspersonel, og arrangørerne skal følges.

Faner

De eneste faner under højtideligheden er Dannebrog og Frihedsfanen, som bæres ind foran monumentet umiddelbart før højtideligheden, samt eventuelle faner, der er en del af den officielle højtidelighed.

Kranselægning

Der er kranselægning som en del af højtideligheden. Der lægges kun kranse der på forhånd er aftalt og programsat.

Øvrige kranse

Såfremt enkeltpersoner, foreninger, organisationer eller andre ønsker at lægge kranse den 4. maj, skal dette finde sted inden kl. 16.30, af hensyn til de praktiske forberedelser forud for aftenens højtidelighed. Kranselæggelser anmeldes i så god tid som muligt ved henvendelse til kontoret i Mindelunden telefon: 22 80 04 67

Andre højtideligheder

Efter kl. 16.30 beder vi om, at enkeltpersoner eller foreninger afstår fra af holde andre højtideligheder, taler m.v. Sådanne bør i øvrigt ansøges og anmeldes til Holmens Kirke og kontoret i Mindelunden.

Parkering

Mellem Mindelunden og jernbanen kan man køre op ad Major Anders Lassens vej til den bagved liggende parkeringsplads. Følg anvisningerne på stedet, og respekter de afspæringer, der skal give plads til orkesterets busser m.v.

Siddepladser

Det er desværre ikke muligt at få opstillet bænke foran eller ved monumentet

5. maj

Den 5. maj på Danmarks officielle befrielsesdag lægger forsvaret kranse om morgenen

Om Mindelunden i øvrigt henvises der til Kirkeministeriets side om Mindelunden i Ryvangen