Kammeraternes Hjælpefond

Kammeraternes Hjælpefond er oprindelig stiftet i henhold til beslutning den 5. december 1945 af en kreds af forhenværende fanger fra besættelsestiden. Ved fundats af 29. august 1946 blev fonden etableret, delvis som forening af aktive i frihedskampen under besættelsestiden, delvis som hjælpefond, fortrinsvis til fordel for deporterede og deres efterladte, sekundært for alle, der som følge af deres deltagelse i frihedskampen blev arresteret og interneret, samt for disses efterladte ægtefæller og børn.

Kammeraternes Hjælpefond drev i en længere årrække et feriehjem - et sommerhus - på Kegnæs på Sydals, hvor til man kunne søge om en uges gratis ophold.

Mindenlunden blev officielt indviet i 1950 og siden 1977 har Kammeraternes Hjælpefond stået for 4. maj højtideligheden i Mindelunden i Ryvangen, fra 1985 i tæt samarbejde med lokale Hjemmeværnskompagnier.

Fra 1946 udgiver og senere medudgiver af bladet "Pigtraad", som senere blev til "Pigtraad-Gestapofangen" og til sidst til "Modstandskampen" før bladet måtte lukke i 2015.

I 2011 har fonden fået godkendt en ny fundats, der sikrer, at fondens formål og sammensætning afspejler nutiden, og dermed giver fonden mulighed for, at fortsætte sit virke, specielt højtideligholdelsen af 4. maj i Mindelunden i Ryvangen.

Klik her for at komme til Kammeraternes Hjælpefonds hjemmeside

Digitalisering af næsten 70 års tidsskrifter for modstandfolk, krigssejlere og fanger

Takket være bidrag fra bla. Frihedsmuseets Venner's fond har foreningen Erhvervshæmmede fra Frihedskampen 1940-45 startede digitalseringen  af næsten 70 års tidsskrifter, der er udgivet for modstandsfolk, krigssejlere og fanger, som overlevede  ophold i de tyske kz-lejre og tugthuse. Tidsskrifterne kan ses her

Presse:

I forbindelse med 4. maj højtideligheden anbefaler vi altid, at pressen bringer en foromtale - af hensyn til dem, som gerne vil deltage i højtideligheden.

Der er rig mulighed for at dække selve begivenheden. Der er både fotomuligheder om formiddagen, og under højtideligheden

Kontakt: Martin Frøland - email: martin@froland.dk - mobil: 40 50 30 23

Fondens ledelse

FORRETNINGSUDVALGET:

Formand:

Christian Sestoft

Bernstorffsvej 11, 2900  Hellerup. Telf. 20 76 07 30. E-mail: christian_sestoft@yahoo.com


Næstformand:

Jørgen A. Leth

Colbjørnsensvej 14, 2850 Nærum. Telf. 4580 5810. Mobil: 4045 2774. E-mail: jorgen@leth.com


Kasserer:

Thomas Rostrup

Fennevangen 23, 2820 Gentofte. Telf. 42 72 41 72. E-mail: thomas@rostrup.dk


Sekretær:

Martin Frøland

Ordrupvej 25, 3, 2920 Charlottenlund. Mobil: 4050 3023 E-mail: martin@froland.dkDEN ØVRIGE BESTYRELSE:

Lilian Berg

Jørgen Viggo Nielsen

Warmi Hansen

Poul Brandt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------