Педагогу-початківцю

Окрім особистих здібностей і володінням спектром компетенцій робота вчителя регулюється нормативними документами

Якими документами регулюється робота сучасного вчителя?

документи

Цілеспрямованість є одним із основних компонентів процесу навчання.  Метою навчання називають усвідомлене уявлення про кінцевий результат спільної діяльності вчителя та учнів.  Вчитель наперед визначає результат, до якого прямує разом з учнями протягом цілого уроку. А як же педагогічно правильно та грамотно сформулювати мету уроку? 

Як сформулювати мету уроку

Урок - динамічна форма організації навчального процесу певного складу учнів під керівництвом майстра виробничого навчання, яка включає зміст, форми, методи і засоби навчання для вирішення завдань освіти, виховання і розвитку учнів  в процесі навчання. Це педагогічний витвір, а тому він повинен відрізнятися цілісністю, внутрішнім взаємозв'язком всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності педагога і учнів. 

Урок вир навч.ppt

Використання на уроках різних інноваційних технологій забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з предмета, дає відчуття потреби в самоосвіті, формує стійкий інтерес до матеріалу, що вивчається, сприяє розвитку творчої особистості. Але ж всі інноваційні процеси стосуються, насамперед, уроку, особливо його структури. 

типи уроків

Хорошим класним керівником стати нелегко. Проте ним може стати кожний педагог, який при наявності високих моральних якостей наполегливо працює над собою, сумлінно, любовно ставиться до дорученої справи. 

Організація навчально-виховного процесу в групі

Спілкування багато в чому залежить і від самого вчителя, від того, як він себе тримає з учнями. Тактичний викладач може безпомилково розібратися у ситуації, зрозуміти труднощі спілкування з тим чи іншим учнем, знайти правильне рішення, знайти вірні слова, інтонацію, щоб не поставити вихованця в незручне становище. 

Презентация без названия