Praktiske oplysninger

Ejerskifte:

Ved salg af ejendom er det tidligere ejers pligt, at oplyse vandværket om ejerskiftet – vi skal bruge navn og evt. anden opkrævningsadresse på den nye ejer.

iflg. aftale med Guldborgsund Forsyning foregår alt opkrævning af leveret vand fra Lundby og omegns vandværk af Guldborgsund Forsyning

Sælger vil modtage flytteafregning fra Guldborgsund Forsyning.

Køber vil modtage a/c opkrævning fra Guldborgsund Forsyning.

Fremleje:

Ved udlejning af ejendomme er det altid ejendommens ejer, der i tilfælde af manglende betaling, som hæfter for driftsbidrag m.v.

Lukket for vandet:

Når der har været lukket for vandet på grund af ledningsarbejde, kan der komme luft i rørene og derfor anbefales det, at lade vandet løbe i nogle minutter, da de første liter vand kan være brunt af rust fra rørene, ligesom der kan være luft i vandet.

Snavset tøjvask ved ledningsbrud:

Hvad gør man, hvis man står med en kogevask, der er blevet gul p.g.a. snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud.

Statens husholdningsråd anbefaler følgende:

Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles, som efter almindelig vask”

Vandets hårdhed:

Vandets hårdhed er et udtryk for dets indhold af calcium og magnesium (kalk). Vi måler vandets hårdhed i de tyske hårdhedsgrader dH°

Hårdhedsgrad/betegnelse.

0 – 4 Meget blødt

4 – 8 Blødt

8 – 12 Middel hårdt

12 – 18 Temmelig hårdt

18 – 30 Hårdt

Over 30 Meget hårdt

Vandet fra Lundby og Omegns Vandværk har en hårdhedsgrad på 18-19 dH°.