CHECK din måler

For at undgå vandspild og store ekstraregninger anbefaler vandværket,

at du kontrollerer din måler jævnligt.

Når der ikke bliver brugt vand i huset skal måleren stå helt stille.

Brug et par minutter på at konstatere dette.

Hvis stjernehjulet løber rundt, når der ikke er forbrug er det tegn på at noget er galt.

Check toilet, haner og andre aftapninger.

Vær også opmærksom på sydende lyde i installationen, som kan være tegn på utæthed

Vandmåler med stjernehjul markeret