Information

I henhold til bekendtgørelse om information om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg vil Andelsselskabet Lundby & Omegns Vandværk hermed informere forbrugerne.

Vandværket er beliggende på Frihedsmindevej 32, 4840 Nørre Alslev.

Vandværkets bestyrelse: Bestyrelse

Vandværkets forsyningsområde er Lundby, Brarup og Lommelev.

Der indvindes årligt ca. 13.000 m³ vand fra i alt 2 boringer. Der ligger hhv. på vandværksgrunden og mark ca. 300 m nord for vandværket. Begge boringer indvinder fra skrivekridt/kalklaget, som begynder omkring 37 – 41 meter under terræn. Indvindingsområdet ligger nordøst for vandværket.

På vandværket iltes vandet via kompressor inden det filtreres i 3 trykfiltre, et for filter og to efter filtre, hvorfra det løber til rentvandstanken. Herfra udpumpes vandet til forbrugerne.

Vandet er af god kvalitet og analyseres løbende af Eurofins efter gældende lovgivning.

Vandet betegnes som hårdt. På en skala fra 0-30 ligger hårdheden på

18-19 dH°

Alle forbrugere er velkommen til at få yderligere oplysninger om vandværket, vandanalyser m.v. ved henvendelse til vandværkets Bestyrelse

Bestyrelsen