Research

Papers in Czech

Ekonomický přístup ke zkoumání práva: přehled metodologie a nástin příležitostí pro výzkum v České republice (spoluautor Josef Montag), Jurisprudence 6/2016

Dopady zkráceného přípravného řízení na délku a výsledky trestního řízení (spoluautor Josef Montag), Trestněprávní revue 3/2017

Dopady reformy přímých daní k roku 2015: vyhodnocení pomocí modelu TAXBEN (spoluautoři Klára Kalíšková a Daniel Munich), Politická ekonomie 6/2014, pp.749-768.

Dopady změn daně z přidané hodnoty na reálné příjmy domácností (spoluautor Petr Janský), Politická ekonomie, 3/2012.

Návrhy daňových změn: kolik přidají veřejným rozpočtům? (spoluautor Petr Janský), Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, Vol. 15, No. 1 (2012), pp. 51-62.

Ekonomická teorie regulace a konkurence v energetických sítích, Politická ekonomie 3/1998.

Published papers

Selecting among Acquitted Defendants: Procedural Choice versus Selective Compensation. Comment. Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 172, No.1 (2016), pp. 134-137.

Time to punishment: The effects of a shorter criminal procedure on crime rates, International Review of Law and Economics, Vol. 43, (August 2015), pp. 134-147.

The Poor or the Kids? Distributional Impacts of the Tax and Benefit System among Czech Households, (with Klára Kalíšková and Daniel Munich), Prague Economic PapersVol 24, No 5 (2016), pp. 602-617.

Distribution of Average, Marginal and Participation Tax Rates among Czech Taxpayers: Results from a TAXBEN Model (with Klára Kalíšková a Daniel Munich), Czech Journal of Economics and Finance, Vol. 63 No. 6 (2013), pp. 474-504.

Crime, Deterrence, and Democracy, German Economic Review, Vol. 13 No. 4 (2012), pp. 447–469

Policy risk in action: Pension reforms and social security wealth in Hungary, Czech Republic, and Slovakia (with Juraj Kopecsni), Czech Journal of Economics and Finance, Vol. 35, No. 7-8, (November 2008), pp. 329-358. (Older version with more detailed results available as Pensions Institute discussion paper PI 0812, April 2008)

Understanding corruption and corruptibility through experiments: a primer, (with Andreas Ortmann and Lubomir Lizal), Prague Economic Papers 2/2005

An experimental comparison of adversarial versus inquisitorial procedural regimes, (with M.K.Block, O.Vyborna, and J.S.Parker), American Law and Economics Review, Vol. 2. No. 1 (Spring 2000), pp. 170-194.

Edited books, book chapters, etc.

Habilitation thesis, 2014.

CERGE-EI Tackles Transition, co-editor (with Lubomír Lízal), CERGE-EI 2011.

Odpovědnost za sportovní úrazy pohledem ekonomické analýzy práva, kapitola v: Kol. aut.: Otázky sportovního práva, Ústav státu a práva AV ČR 2008.

Czech Republic 2005: Year after, co-editor (with Krešimir Žigič), CERGE-EI 2005.

Czech Republic 2003/2004: Entering the EU, co-editor (with Štěpán Jurajda), CERGE-EI 2004.