Policy Work (Czech)

Veřejné finance - studie IDEA

Příspěvky k veřejné politice

Tvorba zákonů a veřejné politiky by měla vycházet z vědeckých poznatků o jejich dopadech, tzv. "evidence-based policy making". K tomu se snažím přispět prací na studiích vyhodnocující různá legislativní či hospodářsko-politická opatření či šířením principů ekonomické analýzy práva. Poslední dobou zejména studiemi pro think-tank IDEA. V letech 2011-2015 jsem byl členem pracovní komise pro hodnocení dopadů (RIA) při Legislativní radě vlády.

Law and Economics - popularizace