Příspěvky k veřejné politice

Tvorba zákonů a veřejné politiky by měla vycházet z vědeckých poznatků o jejich dopadech, tzv. "evidence-based policy making". K tomu se snažím přispět prací na studiích vyhodnocující různá legislativní či hospodářsko-politická opatření či šířením principů ekonomické analýzy práva. Poslední dobou zejména studiemi pro think-tank IDEA. V letech 2011-2015 jsem byl členem pracovní komise pro hodnocení dopadů (RIA) při Legislativní radě vlády.

Law and Economics - popularizace

LEBlog Archiv

V letech 2007-2010 byl v provozu Law and Economics Blog (www.leblog.cz), kam přispívalo několik nadšenců na pomezí ekonomie a práva. Vybrané vlastní příspěvky archivuji zde:

Veřejné finance - studie IDEA