Andmekaitse

Andmekaitse tingimused ja soovitused testides osalevale õppijale ja koolile

Üldine info

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) viib läbi õppijate testimisi/võistlusi KüberNööpnõel, KüberPähkel ja KüberPuuring kasutades selleks  Küberolümpia projekti ja Targalt Internetis rahastusi.

Testimise eesmärgiks on  õppijate IT- ja küberturvalisuse pädevuste, andekuste ja huvide väljaselgitamine. Testimisest loodavaid aruandeid kasutatakse formaalse ja mitteformaalse õppe ja teavitustöö täiustamiseks (nt informaatika õppekava arendus, materjalide loomine, erinevate teavituskampaaniate algatamine, teaduspublikatsioonid, populaarteaduslikud publikatsioonid jt). 

Testimisega kogutud andmete alusel teostatud analüüside tulemused avaldatakse üldistava statistikana kogu Eesti kohta, samal veebilehel uuringuanalüüside all. Lisaks tehakse tulemusest kuni 3-lk kokkuvõte, mis edastatakse Euroopa Komisjonile koos  Targalt Internetis projekti aruandega. 

Testide läbiviimise eest vastutab: Birgy Lorenz, birgy.lorenz@taltech.ee

Testide üldtingimused koolile/lapsevanemale


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Õppijate andmete töötlemine

Õpetaja/vanema andmed

Andmete hoiustamine, analüüsimine, avaldamine ja kasutades viitamine