2017-2018

2018 sügis

Tallinna Tehnikaülikool, Kaitseministeerium ja Eesti Interneti Sihtasutus kutsusid osalema õpilasi ja koole uuringus ning testimises.

a. uuring toimus 4.-9. klassile 1.10-3.11.2018. Uuringus oli nii üldharivaid küsimusi, kui ka mõned ülesanded. Keskmine ankeedi täitmise aeg oli 45 minutit ja uuring oli anonüümne. Uuringus osales 4808 poissi ja 4795 tüdrukut (kokku 9603 õpilast).

Uuringu aruannne 2018 sügis.

b. koolivooru test toimus 7.-12- klasside õpilastele 1.10-15.11.2018. 47 kooli (~1000 õpilast) viisid läbi eelvooru ja parimad 26 kutsuti edasi CyberSecurity meets Robotex võistlusele. Keskmine koolivooru tegemise aeg erines kooliti jäädes keskmiselt vahemikku 45-90 minutit.

c. CyberSecurity meets Robotex võistlus viidi läbi koolide esindusmeeskondadele, osales 26 koolimeeskonda: 7 põhikooli, 3 põhikooli-gümnaasiumi, 13 gümnaasiumi, 3 kutsekooli võistkonda. Võistlus oli eesti keeles, vajalik oli mõningane inglise keele oskus ja stiiliks on CTF (capture the flag), kus peab eirnevaid ülesandeid lahendama). Võistluse ajaks oli 2 tundi - loe edasi siit.

Koolivooru ja CyberSecurity meets Robotex aruanne

2018 talv

Käesolev 2018 aasta talve-uuring viidi läbi 15.01.-11.02.2018 veebikeskkonnas www.küberpähkel.ee kasutades vahendit nimega Limesurvey. Kutse uuringus osalemiseks saadeti erinevate sotsiaalmeedia, meediakanalite, e-posti listide jt. kanalite kaudu. Uuringus oodati osalema kõiki eesti keelt mõistvaid inimesi, alates vanusest 10. eluaastat.

Uuringus oli 41 küsimust: 9 taustaküsimust ning 32 uuringu-testi küsimust. Uuritavad teemad olid: privaatsus ja turvalisus, tehniline taiplikkus, kriitiline mõtlemine ja sotsiaalne manipulatsioon (inimkäitumist mõjutavad küberkelmused) ja hoiakud.

Uuringus osales 2078 inimest, kellest 1097 olid mees- ja 990 naissoost. Vanusegrupiti jagunesid vastajad järgmiselt: 47,24% – 10-15 aastased; 25,8% – 16-20 aastased; 26,96% – 21 ja vanemad. Hariduse ja töötamise järgi jagunesid vastajad: 44,75% põhikooli õpilased, 24,01% – gümnaasiumiõpilased, 15,36% – õpivad kutsekoolis või ülikoolis. Vastajatest ¼ töötavad (sh 6% IT alal ja 5% hariduses) ja lapsevanemaid oli kokku 16,34%. Asukoha põhjal liigitatuna elasid 35,93% vastajaid suures linnas, 37,85% väikeses linnas ja 26,22% maal. Üle 90% vastajatest kõnelevad emakeelena eesti keelt 6,76% vene keelt, 1,58% inglise keelt.

Uuringus vastajate osalus on kaldu põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste suunas, vastajad kõnelevad eesti keelt emakeelena või oskavad seda hästi, täiskasvanud vastajad on pigem haritud ja tehnikateadlikud kasutajad. Uuringust saadud tulemused annavad meile teada trende noore hulgas, kuidas ühes või teises olukorras võiks eeldada käitumist. Täiskasvanute osas üldistavad järeldusi kogu elanikkkonna peale teha ei saa, lisaks kuna tegemist oli täiskasvamute puhul pigem IKT-osas haritud vastajatega, siis näeme täna pigem paremat olukorda, kui on tegelikkus.

Uuringu aruanne ja soovitused

2017

Uuring viidi läbi 9.10-5.11.2017 veebikeskkonnas www.küberpähkel.ee kasutades vahendit nimega Limesurvey. Kutse uuringus osalemiseks saadeti kõikidele 4.-9. klassi õpetavatele koolidele kahel korral (1. ja 3. nädalal). Samuti jagati uuringu kutset erinevate sotsiaalmeedia kanalite kaudu nagu „Eesti Informaatikaõpetajad” ja „Nutitund igasse kooli!” jt. Uuringus oli 46 küsimust: 16 taustaküsimust ning 30 uuringu-testi küsimust. Uuritavad teemad olid: privaatsus ja turvalisus, tehniline taiplikkus, küberkelmused ning tehnika ülekasutus.

Küberpähkli 2017 uuringus ja loosimises osalesid kokku 10 581 õpilast. Osalejaid oli: 4. klassist – 1443; 5. Klassist 2385; 6. Klassist 1849; 7. Klassist 2283; 8. Klassist 1715 ja 9. Klassist 906. Kokku osales 200 kooli.

Uuringu sisuline aruanne ja soovitused koolidele ja kodule