2017-2021

2021

KüberNööpnõel on 1.-6. klassile läbiviidav minitestimine/võistlus digitaalse ohtutuse, küberturbe ja nuputamise valdkonnas.

  • Võistlus viidi läbi 9.02-31.03.2021 ja selles osales 6061 vastajat eestikeelses ja 1445 venekeelses osas. Poisse ja tüdrukuid osales ankeedis statistiliselt enam vähem võrdselt (poisse 49,2%, tüdrukuid 50,8%). Võistlustest koosnes neljast erineva raskusastemag ülesannetest (kerged, keskmised, rasked ja väga rasked). Erinevale vanusele oli pakutud välja erinev arv ülesandeid. Võistlusankeet oli eesti- ja venekeelne ning erinevas vanuses õpilased lahendasid erineva arvu ja raskusega ülesandeid.

Aruanne 2021

KüberPähkel on 4.-9. klassile läbiviidav digitaalse ohutuse teemade uuring.

  • 2021. aastal viidi läbi kaks uuringut: a. lihtsustatud õppekava (LÕK) uuring kevadel 1.02.31.03.2021 ja b. Küberpähkli põhiuuring sügisel 1.10-15.11.2021. LÕK uuringus osales 240 õpilast (126 eesti, 114 vene) ja õpetajate ankeedile vastas 34. Põhiuuringus osales 7247 õpilast (5705 eesti ja 1542 vene keelsest koolist). Uurimisobjektideks oli informaatikat ja IKT õpet puudutavad taustsüsteemid, distantsõpe ja andmete kaitse, digitaalse ohutuse alane käitumine ja tehnilised teadmised ja pädevused ja erinevate juhtumite lahendamine.

Aruanne 2021

Koolid kaardil (põhiuuring)

KüberPuuring on 7.-12. klasside ja kutsekoolide kuni 19-aastaste algajate küberkaitsest huvituvate noortele suunatud võistlus.

  • KüberPuuring võistluse eelvoor toimus 1.10-15.11.2021 ja oli individuaalne. Võistlus toimus nii eesti kui vene keeles. Võistlusele registreerus 134 õppeasutust, kellest nö „kohale jõudis“ 121. KüberPuuringu eelvoorus on taustaküsimusi 14 ja võistluse põhiülesandeid 30 (5 kerget, 8 keskmise raskusega, 6 rasket, 5 väga rasket). Õpilastel on aega täita oma kooli ankeeti kuni 90 minutit, kui kool ei otsustanud teisiti (paljud täitsid 45 minutit). Eelvoorus oli osalejad kokku 3920 - 73% eesti ja 27% vene koolidest. Lõppvoorus osales 191 võistkonda, kellest 49% olid 7.-9. klassist, 44% olid 10.-12. klassist ja 7% kutsekoolist. Tüdrukute naiskondi oli võistlusel 35% (48,5% 7.-9. klass, 47% 10.-12. klass ja 4,5% kutsekoolist). Õpilaste arv võistlusel oli üle 550ne.

Aruanne 2021

Koolid kaardil (eelvoor)

2020

KüberNööpnõel on 1.-6. klassile läbiviidav minitestimine/võistlus.

  • Käesolev võistlus viidi läbi 1.02-30.03.2020 veebikeskkonnas Google Drive kasutades küsitluse loomise tarkvara Forms. Aega osaleda oli 30-45minutit. Teemad olid Ole tähelepanelik! (lihtsam lausearvutus), Sassis tehnika, Pildimõistatus, Mõistatused (krüptograafia). Raskusastmed: Kerge - sobilik 1.-2. klassile, Keskmine - sobilik 3.-4. klassile, Raske - sobilik 5.-6. Klassile, Veel raskem ülesanne - sobilik 5.-6. klassile. KüberNööpnõelas osales 7568 eesti keelsest koolist (osales 35% koolidest) ja 1305 venekeelsest (osales 15% koolidest). Kokku osales õpilasi 243 asutusest. Koolid kaardil - kliki siia. KüberNööpnõela avatud testi-ankeedid huvilistele harjutamiseks, 1.-6. klassile: eesti keeles ja vene keeles

KüberNööpnõel 2020 aruanne

KüberPähkel on 4.-9. klassile läbiviidav küberturbe teemade uuring. Uuring toimus 1.10-16.11.2020 ja oli individuaalne. Uuring toimus eesti ja vene keeles. Osales 230 kooli ja 13 000 õpilast. Osalenud koolid kaardil - kliki siia

KüberPähkel 2020 aruanne

KüberPuuring on 7.-12. klasside ja kutsekoolide kuni 19-aastaste algajate küberkaitsest huvituvate noortele suunatud võistlus.

    • Võistluse eelvoor toimus 1.10-8.11.2020 ja oli individuaalne. Võistlus toimus nii eesti kui vene keeles. Võistlusele registreerus 90 asutust. KüberPuuringu eelvoorus on taustaküsimusi 16 ja võistluse põhiülesandeid 30. Õpilastel on aega täita oma kooli ankeeti kuni 90 minutit, kui kool ei otsustanud teisiti. Eelvoorus osales kokku 3188 õpilast (2537 EST ja 651 RU). Kokku osales 1465 põhikooli, 1511 gümnaasiumi ja 212 kutsekooli õpilast. Kokku osales 1791 poissi ja 1397 tüdrukut. Koolid kaadil - kliki siia.

    • KüberPuuringu põhivoor toimus veebipõhiselt 8.12.2020 ja on eesti/inglise/vene keelne, baseerus CTFil (küberkaitse lipuvõistlus), osaletakse kooli esindusmeeskonnaga, mis seekord olid loodud soopõhiselt. Üks kool võis panna välja 2 tüdrukute ja 2 poiste meeskonda - võisid osaleda: õpilased, kes ei ole eelnevatel aastatel esindanud kooli KüberPähkli koolivooru lõppvoorus või osalenud KüberNaasklil. Sega-meeskonnad ei ole lubatud. Ühes meeskonnas oli kuni kolm liiget. Kokku oli 41 võistlusülesannet: 9 lihtsat, 17 keskmist, 9 rakset, 6 väga rasket. Aega oli osaleda 4 tundi. Lõppvoorus osales 62 kooli kes registreerisid 144 meeskonda, kellest kohale jõudis 130. Tüdrukute meeskondi oli 49 ja poiste 95. 7.-9. klassi poiste meeskondi oli 44, tüdrukuid 26; 7.-12. klassi meeskondi oli 10, tüdrukuid 5; 10.-12. klassi meeskondasid oli 33, naiskondasid 16. Kutsekoolide poiste meeskondasid oli 8, naiskondasid 2.

KüberPuuring 2020 aruanne

2019 sügis

Tallinna Tehnikaülikool, Kaitseministeerium ja Eesti Interneti Sihtasutus kutsusid osalema õpilasi ja koole uuringus ning testimises.

a. uuring toimus 4.-9. klassile 1.10-10.11.2019. Uuringus oli nii üldharivaid küsimusi, kui ka mõned ülesanded. Keskmine ankeedi täitmise aeg oli 45 minutit ja uuring oli anonüümne. Uuringus osales 8688 õpilast 51,7% poisse ja 48,3% tüdrukuid.

Uuringu aruanne 2019 sügis

b. koolivooru test toimus 7.-12- klasside õpilastele 1.10-15.11.2019. 65 kooli (2344 õpilast) viisid läbi eelvooru ja parimad kutsuti edasi lõppvõistlusele. Keskmine koolivooru tegemise aeg testis oli 90 minutit. Koolivoor oli nii eesti kui vene keeles.

c. Lõppvõistlus viidi läbi TalTech Mektorys 13.12.2019 koolide esindusmeeskondadele, osales 50 koolimeeskonda (188 õpilast): 18 põhikooli, 7 põhikooli-gümnaasiumi, 19 gümnaasiumi, 6 kutsekooli võistkonda. Võistlus oli eesti keeles, vajalik oli mõningane inglise keele oskus ja stiiliks oli "Põgenemine filmist" CTF (capture the flag), kus peab erinevaid ülesandeid lahendama. Võistluse ajaks oli 2 tundi.

Aruanne esitatud publikatsioonina: Lorenz, Birgy; Kikkas Kaido(2020) "Trust Me, You Will Need It": Cybersecurity as Extracurricular Subject at Estonian Schools HCI INTERNATIONAL 2020 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN-COMPUTER INTERACTION 19.-24.07.2020, under HCI-CPT: 2nd International Conference on HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust - Denmark Copenhagen

2018 sügis

Tallinna Tehnikaülikool, Kaitseministeerium ja Eesti Interneti Sihtasutus kutsusid osalema õpilasi ja koole uuringus ning testimises.

a. uuring toimus 4.-9. klassile 1.10-3.11.2018. Uuringus oli nii üldharivaid küsimusi, kui ka mõned ülesanded. Keskmine ankeedi täitmise aeg oli 45 minutit ja uuring oli anonüümne. Uuringus osales 4808 poissi ja 4795 tüdrukut (kokku 9603 õpilast).

Uuringu aruannne 2018 sügis.

b. koolivooru test toimus 7.-12- klasside õpilastele 1.10-15.11.2018. 47 kooli (~1000 õpilast) viisid läbi eelvooru ja parimad 26 kutsuti edasi CyberSecurity meets Robotex võistlusele. Keskmine koolivooru tegemise aeg erines kooliti jäädes keskmiselt vahemikku 45-90 minutit.

c. CyberSecurity meets Robotex võistlus viidi läbi koolide esindusmeeskondadele, osales 26 koolimeeskonda: 7 põhikooli, 3 põhikooli-gümnaasiumi, 13 gümnaasiumi, 3 kutsekooli võistkonda. Võistlus oli eesti keeles, vajalik oli mõningane inglise keele oskus ja stiiliks on CTF (capture the flag), kus peab erinevaid ülesandeid lahendama). Võistluse ajaks oli 2 tundi.

Koolivooru ja CyberSecurity meets Robotex aruanne

2018 talv

Käesolev 2018 aasta talve-uuring viidi läbi 15.01.-11.02.2018 veebikeskkonnas www.küberpähkel.ee kasutades vahendit nimega Limesurvey. Kutse uuringus osalemiseks saadeti erinevate sotsiaalmeedia, meediakanalite, e-posti listide jt. kanalite kaudu. Uuringus oodati osalema kõiki eesti keelt mõistvaid inimesi, alates vanusest 10. eluaastat.

Uuringus oli 41 küsimust: 9 taustaküsimust ning 32 uuringu-testi küsimust. Uuritavad teemad olid: privaatsus ja turvalisus, tehniline taiplikkus, kriitiline mõtlemine ja sotsiaalne manipulatsioon (inimkäitumist mõjutavad küberkelmused) ja hoiakud.

Uuringus osales 2078 inimest, kellest 1097 olid mees- ja 990 naissoost. Vanusegrupiti jagunesid vastajad järgmiselt: 47,24% – 10-15 aastased; 25,8% – 16-20 aastased; 26,96% – 21 ja vanemad. Hariduse ja töötamise järgi jagunesid vastajad: 44,75% põhikooli õpilased, 24,01% – gümnaasiumiõpilased, 15,36% – õpivad kutsekoolis või ülikoolis. Vastajatest ¼ töötavad (sh 6% IT alal ja 5% hariduses) ja lapsevanemaid oli kokku 16,34%. Asukoha põhjal liigitatuna elasid 35,93% vastajaid suures linnas, 37,85% väikeses linnas ja 26,22% maal. Üle 90% vastajatest kõnelevad emakeelena eesti keelt 6,76% vene keelt, 1,58% inglise keelt.

Uuringus vastajate osalus on kaldu põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste suunas, vastajad kõnelevad eesti keelt emakeelena või oskavad seda hästi, täiskasvanud vastajad on pigem haritud ja tehnikateadlikud kasutajad. Uuringust saadud tulemused annavad meile teada trende noore hulgas, kuidas ühes või teises olukorras võiks eeldada käitumist. Täiskasvanute osas üldistavad järeldusi kogu elanikkkonna peale teha ei saa, lisaks kuna tegemist oli täiskasvamute puhul pigem IKT-osas haritud vastajatega, siis näeme täna pigem paremat olukorda, kui on tegelikkus.

Uuringu aruanne ja soovitused

2017

Uuring viidi läbi 9.10-5.11.2017 veebikeskkonnas www.küberpähkel.ee kasutades vahendit nimega Limesurvey. Kutse uuringus osalemiseks saadeti kõikidele 4.-9. klassi õpetavatele koolidele kahel korral (1. ja 3. nädalal). Samuti jagati uuringu kutset erinevate sotsiaalmeedia kanalite kaudu nagu „Eesti Informaatikaõpetajad” ja „Nutitund igasse kooli!” jt. Uuringus oli 46 küsimust: 16 taustaküsimust ning 30 uuringu-testi küsimust. Uuritavad teemad olid: privaatsus ja turvalisus, tehniline taiplikkus, küberkelmused ning tehnika ülekasutus.

Küberpähkli 2017 uuringus ja loosimises osalesid kokku 10 581 õpilast. Osalejaid oli: 4. klassist – 1443; 5. Klassist 2385; 6. Klassist 1849; 7. Klassist 2283; 8. Klassist 1715 ja 9. Klassist 906. Kokku osales 200 kooli.

Uuringu sisuline aruanne ja soovitused koolidele ja kodule