Tegevusi

Mõned mõtted ja ideed, mida saad vastavalt enda fantaasiale või soovile kohandada, mugandada, täiendada.

Oluline on, et oleks rõõm ja eduelamus.

6 KLOTSI-5.mp4
6 KLOTSI-1.mp4
6 KLOTSI-3.mp4
6 KLOTSI-4.mp4
6 KLOTSI-2.mp4

Teadust täis LAHEAEG!