შეხვედრის ადგილი /Venue:

  • ზუმის ვირტუალური საკონფრენციო დარბაზი /ZOOM Virtual Conference hall;

  • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / Akaki Tsereteli State University

(მისამართი/Address: თამარ მეფის 59, 4600, ქუთაისი, საქართელო / 59, Tamar Mepe str., 4600, Kutaisi, Georgia).

Carousel imageCarousel image