პროფ. ტარიელ ფუტკარაძისადმი მიძღვნილი 2-დღიანი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

A two-day International Scientific Conference Dedicated to

Prof. Tariel Putkaradze

www.atsu.edu.ge