Welkom bij KBO Overasselt/Nederasselt

U bevindt zich op de website van de KBO Overasselt/Nederasselt. Daarmee houden wij U op de hoogte over het wel en wee van de KBO Overasselt Nederasselt, een seniorenvereniging van en voor iedereen.


De behartiging van de belangen van ouderen is een essentiële doelstelling van onze seniorenvereniging. De ontwikkelingen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg, Koopkracht en Veiligheid zijn verontrustend. Als lokale seniorenvereniging en als KBO Gelderland blijven wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zullen wij, waar nodig, namens u onze stem laten horen.

We hebben een mooi aantal leden, maar er mogen zich natuurlijk altijd meer leden aansluiten. Laten we allen actief nieuwe leden werven. Vanaf 50 jaar kan men al bij onze vereniging!!

Al jarenlang hebben vrijwilligers zich ingezet om van onze seniorenvereniging een bloeiende vereniging te maken. We realiseren ons, na deze Coronapandemie nog meer dan voorheen, dat het voor senioren belangrijk is aan activiteiten te kunnen meedoen en daarbij contacten te leggen.

Wij zijn daarom verheugd jullie ook in het komende jaar weer veel interessante en leuke activiteiten te kunnen aanbieden. Het aanbod is zeer gevarieerd en aangepast aan ons ledenbestand: ouderen met zeer verschillende achtergronden en interesses, topfitte ouderen en ouderen met gezondheids­beperkingen, leden die over een groot sociaal netwerk beschikken, maar ook leden die dat niet hebben en waardoor onze seniorenvereniging zeer belangrijk is bij het leggen en onderhouden van contacten.

U kunt zelf die activiteiten kiezen, waar uw belangstelling voor heeft. Het bestuur staat altijd open voor nieuwe ideeën en suggesties die in het programma kunnen worden ingepast. Al onze activiteiten zijn slechts mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Wij zijn hun zeer erkentelijk voor hun inzet.

"We maken er samen weer een mooi jaar van!"

Nog geen lid? Ga naar de "word-lid " pagina, daar staan alle gegevens om U aan te melden