WEVELGEM

INSCHRIJVEN LEIDING

Speelplein Katjeduk vzw houdt zich aan de regels van de GDPR-wetgeving. (General Data Protection Regulation). Onderaan deze pagina kan u onze privacyverklaring doornemen. Deze geeft weer met welke doelen persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten een betrokkene kan uitoefenen.

Privacyverklaring

Speelplein Katjeduk vzw houdt zich aan de regels van de GDPR-wetgeving. (General Data Protection Regulation). Volgende privacyverklaring geeft weer met welke doelen persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten een betrokkene kan uitoefenen.

1. Identiteit van de organisatie

Speelplein Katjeduk vzw

Nieuwstraat 130, 8560 Wevelgem

Contactpersoon: Jeroen Verhagen, Nieuwstraat 130, 8560 Wevelgem

+32 474 65 81 13 – info@katjeduk.bewww.katjeduk.be

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld

De organisatie verzamelt de naam, de geboortedatum, het geslacht, het e-mailadres, het gsm-nummer, het adres, het rijksregisternummer, het rekeningnummer en de medische gegevens van de persoon die wenst deel te nemen aan de activiteiten van de organisatie.

3. Doel verwerking persoonsgegevens

De organisatie gebruikt de vermelde gegevens om:

  • Haar diensten te kunnen verlenen
  • Haar verplichtingen tegenover de betrokkene uit te oefenen
  • Lijsten voor aanwezigheden aan te leggen
  • De veiligheid van de aanwezige personen te kunnen garanderen
  • Het aanbod te kunnen analyseren en verbeteren

4. Toelichting legaliteit gegevensverzameling

De verwerking van gegevens gebeurt alleen na uitdrukkelijke en actieve toestemming van de betrokkene. Indien de betrokkene geen toestemming verleent, kan de persoon niet deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de organisatie.

5. Wie zijn de ontvangers van de verzamelde gegevens?

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. De organisatie maakt gebruik van cloudsystemen om de gegevens intern te verwerken.

6. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden zowel op papier, als in de Cloudsystemen tot en met 2 jaar na ingave bewaard.

7. Wijze van het verkrijgen van persoonsgegevens.

De gegevens worden verkregen via de betrokkene, met toestemming van ouder/voogd/verantwoordelijke.

8. Mededeling rechten betrokkene

De betrokkene heeft recht op

  • Inzage en kopie van de gegevens
  • Aanpassing
  • Vergetelheid (verwijderen van gegevens)
  • Intrekken van toestemming

9. Beheer en beveiliging

De betrokkene kan zijn rechten uitoefenen door een email te sturen naar de organisatie. De gegevens van de betrokkene worden beveiligd binnen de organisatie. De cloudsystemen zijn beveiligd via een wachtwoord en de papieren formulieren worden achter slot bewaard. De betrokkene kan via de website van de organisatie op de hoogte blijven van mogelijke updates in de privacyverklaring.