WEVELGEM

INSCHRIJVEN KINDEREN

Inschrijven

Inschrijven kan per halve dag:

 • 7u30-13u00: 4 euro (inclusief tienuurtje)
 • 12u00-17u30: 4 euro (inclusief vieruurtje)
 • volledige dag: 8 euro (inclusief tienuurtje en vieruurtje)

Hoe en Wanneer

Inschrijven kan op onze inschrijfdag. Deze gaat door op zaterdag 11 mei van 9u30 tot 12u00 in de Porseleinhallen (Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem).

Na 11 mei kan er ook worden ingeschreven in de jeugddienst (Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem) tijdens de openingsuren van de jeugddienst.

Tijdens de werking kan er dagelijks (bij)-ingeschreven worden.

Het is niet mogelijk om uw kind in te schrijven per mail, via de telefoon of online.

Let op: Let op! Om een kwalitatieve werking te garanderen wordt bij het peuter/ 1e kleuter gewerkt met een limiet van 60 kinderen per dagdeel. Daarnaast kunnen maximum drie kinderen ingeschreven worden per ouder. Wees er dus snel bij! Vanaf 2de kleuter tot en met 6de leerjaar geldt deze limiet niet. Hier kan onbeperkt ingeschreven worden.


Speelplein Katjeduk vzw houdt zich aan de regels van de GDPR-wetgeving. (General Data Protection Regulation). Onderaan deze pagina kan u onze privacyverklaring doornemen. Deze geeft weer met welke doelen persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten een betrokkene kan uitoefenen.

Privacyverklaring

Speelplein Katjeduk vzw houdt zich aan de regels van de GDPR-wetgeving. (General Data Protection Regulation). Volgende privacyverklaring geeft weer met welke doelen persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten een betrokkene kan uitoefenen.

1. Identiteit van de organisatie

Speelplein Katjeduk Wevelgem vzw

Nieuwstraat 130, 8560 Wevelgem

Contactpersoon: Jeroen Verhagen, Nieuwstraat 130, 8560 Wevelgem

+32 474 65 81 13 – info@katjeduk.bewww.katjeduk.be

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld

De organisatie verzamelt de naam, het adres, de geboortedatum, het geslacht en de medische gegevens van de persoon die wenst deel te nemen aan de activiteiten van de organisatie. De organisatie verzamelt het telefoonnummer, het gsm-nummer en het e-mailadres van een ouder/voogd/verantwoordelijke van de persoon die wenst deel te nemen aan de activiteiten van de organisatie. De organisatie verzamelt de naam, het telefoonnummer en het gsm-nummer van een derde persoon verantwoordelijk voor de persoon die wenst in te schrijven voor de activiteiten van de organisatie, wanneer de ouder/voogd/verantwoordelijke niet bereikbaar is.

3. Doel verwerking persoonsgegevens

De organisatie gebruikt de vermelde gegevens om:

  • Haar diensten te kunnen verlenen
  • Lijsten voor aanwezigheden aan te leggen
  • Fiscale attesten correct te kunnen invullen
  • Formulieren van de mutualiteit correct te kunnen invullen
  • Een ouder/voogd/verantwoordelijke/derde te contacteren in geval van nood
  • De veiligheid van de aanwezige personen te kunnen garanderen
  • Het aanbod te kunnen analyseren en verbeteren

4. Toelichting legaliteit gegevensverzameling

De verwerking van gegevens gebeurt alleen na uitdrukkelijke en actieve toestemming van de betrokkene. Indien de betrokkene geen toestemming verleent, kan de persoon niet deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de organisatie.

5. Wie zijn de ontvangers van de verzamelde gegevens?

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. De organisatie maakt gebruik van cloudsystemen om de gegevens intern te verwerken.

6. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden zowel op papier, als in de Cloudsystemen tot en met 2 jaar na ingave bewaard.

7. Wijze van het verkrijgen van persoonsgegevens.

De gegevens worden verkregen via de betrokkende, met toestemming van ouder/voogd/verantwoordelijke.

8. Mededeling rechten betrokkene

De betrokkene heeft recht op

  • Inzage en kopie van de gegevens
  • Aanpassing
  • Vergetelheid (verwijderen van gegevens)
  • Intrekken van toestemming

9. Beheer en beveiliging

De betrokkene kan zijn rechten uitoefenen door een email te sturen naar de organisatie. De gegevens van de betrokkene worden beveiligd binnen de organisatie. De cloudsystemen zijn beveiligd via een wachtwoord en de papieren formulieren worden achter slot bewaard. De betrokkene kan via de website van de organisatie op de hoogte blijven van mogelijke updates in de privacyverklaring.