Матеріали на допомогу вчителю

Особливості реалізації освітніх галузей

Інформатична освітня галузь

У педагогічній діяльності вчитель початкових класів повинен врахувати, що метою інформатичної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.

Рекомендуємо використовувати у своїй роботі наступні матеріали:

 1. Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко); методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/711576/1/Programa_Pochatkova_shkola_08-08-18.pdf

 2. Сутність освітніх галузей за Державним стандартом початкової освіти // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/files/articles/2109/Osvitni_galuzi_2018_Pedrada.pdf

 3. Савченко О. Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://nuschool.com.ua/plan/programm/savchenko/16.html

Математична освітня галузь

Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір

Пропонуємо інтернет ресурси для створення навчального та ігрового контенту з математики для молодших школярів. Автор курсу Світлана Скворцова:

1. Створення інтерактивних вправ з математики за допомогою сервісу LearningApps

2. Особливості використання Google Classroom у навчанні математики молодших школярів

3. Особливості використання сервісу Classtime у навчанні математики молодших школярів

4. Особливості використання онлайн дошки Padlet у навчанні математики молодших школярів

5. Zoom та Сlassdojo у навчанні математики молодших школярів

Режим доступу: https://zmist.op.ua/courses/internet-resursi-dlya-stvorennya-navchalnogo-ta-igrovogo-kontentu-z-matematiki/?fbclid=IwAR04Jrz2PE6PNoQAGkQGr8TNrSaIg-25aT_xuWNylx0dcMuWbHV1zM4crtI

МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. Харків, «Ранок», 2020. 320 с.

 2. Онопрієнко О.В. "Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів"

 3. Листопад Н. П. Вивчення величин на уроках математики в початковій школі на засадах компетентнісного підходу: методичні рекомендації [Електронне видання]. Київ: Педагогічна думка, 2020. 72 с.

Методичні системи формування вмінь за підручником Скворцової С.О., Онопрієнко О.В. на уроках математики 4 кл.

Наступність у навчанні математики

5 клас

«Методична система формування обчислювальних навичок». Відеокоментар до підручника "Математика. 4 клас" С. Скворцової та О. Онопрієнко щодо вивчення письмового ділення

Методична система формування поняття про числа в межах «Мільйона» у 4 класі

Методична система формування уміння розв’язування задач, що містять однакову величину

Методика формування вмінь розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного

Методика формування в учнів поняття про частини цілого

Методика формування поняття про дроби з чисельником 1 з використанням матеріалів у 3 класі

Знаходимо площі фігур. Вивчаємо дроби

ПРЕЗЕНТАЦІЇ АВТОРІВ ПІДРУЧНИКІВ

 1. «Математика» підручник для 4 класузакладівзагальноїсередньоїосвіти (у 2-х частинах) (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.) Інтерактивне навчання

 2. Презентація підручника «Математика. 4 клас» Олександр Семенович Істер Відеозапис вебінару «Педагогічні технології ефективного навчання математики: нові методики для реалізації принципів НУШ в 3-4 класах» та електронні версії посібників О.С. Істера

 3. Електронний додаток до підручника О.Істера

ЦІКАВА МАТЕМАТИКА

 1. Добірка математичних прийомів

 2. Секрет Гауса

 3. Множення чисел у сітці

 4. Три цікаві командні гри для уроків математики

 5. Головоломки із сірників

 6. Переведення величин

 7. Визначення часу

Громадянська та історична освітня галузь

Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування громадянської та інших компетентностей,власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів.

З урахуванням важливості даної освітньої галузі рекомендуємо використовувати у своїй роботі наступні матеріали:

1. Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко); методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/711576/1/Programa_Pochatkova_shkola_08-08- 18.pdf

2. Сутність освітніх галузей за Державним стандартом початкової освіти // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://goo-gl.su/QV0MСавченко О. Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://nuschool.com.ua/plan/programm/savchenko/16.html

3. Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=583

4. Громадянська та історична освітня галузь // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://goo-gl.su/90Ktk

5. Громадянська та історична освітня галузь // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://kmmedia.com.ua/ed_profi/civil_and_historical/

Мистецька освітня галузь

Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.

Зміст мистецької освітньої галузі в початкових класах реалізується через інтегрований курс «Мистецтво» (2 години на тиждень).

Рекомендуємо:

• звернути увагу педагогів на особливості реалізації мистецької освітньої галузі, висвітлені у Державному стандарті початкової освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF (додаток 10. Вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з мистецької освітньої галузі) та типових освітніх програмах для закладів загальної середньої освіти:

1. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Савченко О.Я. та Шияна Р.Б.: 1-2 класи https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf

2. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Савченко О.Я. та Шияна Р.Б.: 3-4 класи https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/3-4-dodatki.pdf;

• ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо особливостей викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в початкових класах (Методичний вісник-2020 №56);

• ознайомитися з наказами МОН України про видання підручників для учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету, а саме:

1. Наказ МОН України «Про видання підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2018 році https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vidannya-pidruchnikiv-dlya-1-klasu-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-za-koshti-derzhavnogo-byudzhetu-u-2018- roci

2. Наказ МОН України «Про видання підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2019 році https://drive.google.com/file/d/1GcukSAk-UvjY6NxtiNU0ENsmd6wctdqy/view.

3. Наказ МОН України «Про видання підручників для 3 класу закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2020 році https://drive.google.com/file/d/1EjediTvnNwBXwmeaAyiLfKSsQxm1N7vi/view

• ознайомитися з переліком підручників, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:

1. Підручники для 1 класу загальної середньої освіти https://drive.google.com/file/d/14_SA6nJW7tDTo_fJywhtlijrPO-Ex0z5/view

2. Підручники для 2 класу загальної середньої освіти https://drive.google.com/file/d/1M4I_QJ5jpaQIj0drEccQ_74qsU_ZNPdd/view

3. Підручники для 3 класу загальної середньої освіти https://drive.google.com/file/d/1_xBCKkjtx9xEk1AUu0JSMByT3iPnESAc/view.

4. Підручник інтегрованого курсу «Мистецтво, 4 клас»

• розглянути електронні версії всіх підручників з мистецтва для 3 класу, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»: «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу – 2020 http://www.urok.net.ua/pidruchniki-5-10-klas/pidruchniki-3-klas/mistectvo-pidruchnik-integrovanogo-kursu-dlya-3-klasu-2020

• звернути увагу на освітні ресурси для вчителів, які викладають «Мистецтво», зокрема: журнал «Мистецтво та освіта» http://artedu.com.ua/index.php/adm/golovna, журнал «Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура)» http://journal.osnova.com.ua/journal/37, освітній проект «На Урок» https://naurok.com.ua/ тощо.

Мовно-літературна освітня галузь

Згідно нормативних документів мовно-літературна освітня галузь включає українську мову та літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовну освіту.

Реалізація мовно-літературної галузі передбачає вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів і національних меншин для формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

Рекомендуємо використовувати у своїй роботі наступні матеріали:

1. Мовно-літературна освітня галузь: нові завдання – нові рішення // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/movno-literaturna-osvitna-galuz-novi-zavdanna-novi-risenna-187970.html

2. Мовно-літературна освітня галузь // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://kmmedia.com.ua/ed_profi/language_and_literature/

3. Сутність освітніх галузей за Державним стандартом початкової освіти // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://goo-gl.su/QV0M

4. Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко); методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/711576/1/Programa_Pochatkova_shkola_08-08- 18.pdf

5. Прищепа О. Ю. "Формування і розвиток навичок письма молодших школярів на засадах диференційованого підходу".

6. Методичні рекомендації "Формування у молодших школярів умінь створювати власні висловлювання на уроках літературного читання", підготовлені Оксаною Вікторівною Вашуленко.

7. Методичний посібник Валентини Олександрівни Мартиненко "Індивідуальний підхід до формування і розвитку навички читання молодших школярів"

8. Методичний коментар щодо підручника літературного читання для 4 класу О.Вашуленко

 1. Презентація підручника літературного читання для 4 класу Олександри Яківни Савченко

 2. Презентація підручника української мови та читання для 4 класу Катерини Пономарьової та Любові Гайової за типовою освітньою програмою, створеною під керівництвом О.Я. Савченко

 3. Предметно-інтегроване навчання в реалізації курсу «Мовно-літературної галузі»

Природнича освітня галузь

Важливою складовою освітнього процесі є впровадження природничої освітньої галузі в початковій школі через формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку.

Рекомендуємо використовувати у своїй роботі наступні матеріали:

1. Природнича освітня галузь // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://kmmedia.com.ua/ed_profi/natural_science/

2. Сутність освітніх галузей за Державним стандартом початкової освіти // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://goo-gl.su/QV0M

3. Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко); методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/711576/1/Programa_Pochatkova_shkola_08-08- 18.pdf

4. Т.Гільберг. Особливості використання технологій і методичних прийомів НУШ у вивченні інтегрованого курсу ЯДС

5. Особливості вивчення інформатики в 3-4 класах НУШ у контексті курсу ЯДС

Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

У початковій школі значну увагу приділяється соціальній і здоров’язбережувальній освітній галузі. Це пов’язано з розвитком учня як особистості через формування в нього соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвитку самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку

Рекомендуємо використовувати у своїй роботі наступні матеріали:

1. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo-gl.su/M8qTO3

2. Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко); методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/711576/1/Programa_Pochatkova_shkola_08-08- 18.pdf

3. Савченко О. Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://nuschool.com.ua/plan/programm/savchenko/16.html

Технологічна освітня галузь

Технологічна освітня галузь спрямована на формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження. Ефективність освітнього процесу в початковій школі залежить від уміння вчителя цікаво й доступно донести інформацію учням.

На допомогу вчителеві рекомендуємо використовувати у своїй роботі наступні джерела:

1. Технологічна освітня галузь у новій українській школі: перспективи розвитку // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://goo- gl.su/ci1l

2. Сутність освітніх галузей за Державним стандартом початкової освіти // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/files/articles/2109/Osvitni_galuzi_2018_Pedrada.pdf

3. Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко); методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/711576/1/Programa_Pochatkova_shkola_08-08- 18.pdf

Фізкультурна освітня галузь

Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок

Рекомендуємо використовувати у своїй роботі наступні матеріали:

1. Сутність освітніх галузей за Державним стандартом початкової освіти // [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://goo-gl.su/QV0M

2. Початкова освіта: Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко); методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/711576/1/Programa_Pochatkova_shkola_08-08- 18.pdf

інструменти для дистанційного навчання

Платформи дистанційного навчання

Інструменти длястворення, редагування та розміщення відео

Інструменти онлайн трансляцій

Інструменти для онлайн співпраці

Інструменти для створення онлайнових дидактичних ігор, вправ, кросвордів, тестів та опитувань

Інструментb для створенняперсональних сайтів та блогів