Järnvägssällskapet

Stor modelljärnväg

i liten skala

Brantvägen 3, FISKSÄTRA

Järnvägssällskapet 

bygger en digital järnväg

i skala N =  1:160

på Leksaksmuséet.

I nuläget är drygt 100 m räls och över 80 växlar i nedre planet klara och körbara. 

Vi har börjat bygga uppfarten till övre planet samtidigt som vi bygger skiftande miljöer från när och fjärran på nedre planet.