Aktuellt

Medlemsdagar:

   18/6, 25/6

  11:00 - 14:00

Banan är öppen:

  20/6, 27/6

Då kan du kan se 

när vi kör och bygger

11:00 - 14:00

Försäljning av H0-prylar och ramade bilder under "Spårvagnens dag" var lyckad.

Kördagar  2024

För närvarande inga fastställda dagar.
Dags att betala medlemsavgiften för 2024.

Betala in 400 kr på BG 5319-7844.

Tips! Betala in eventuell strecklisteskuld på samma betalning!