Banskiss Nedre Planet         

Förslag Bana Övre Planet

Banrapporter

Vid nyår 2018 kom vi in i en tom lokal som skulle bli Leksaksmuséet. Vi blev tilldelade en yta för vår bana och ett rum som förråd och verkstad. Vår förutsättning var att ha någon del av banan klar och fungerade i mitten av maj då muséet skulle öppna. Detta var en utmaning då endast en mycket liten del av gamla banan kunde räddas förutom räls, växlar och växelmotorer. En skiss på en bana i 2 plan togs snabbt fram och efter en del diskussioner fastställdes den och att den skulle byggas i modulform och vara digital.

Material beställdes och ett energiskt snickrande tog vid. Vi byggde en stabil bas som på vissa ställen förankrades i golvet. Därefter byggdes modulådor som så långt det gick skulle följa en viss standard. När muséet öppnades hade vi en del av banan (diagonal B) körbar och något senare blev även Ben A/B körbar. Inga miljöer hade ännu byggts men vi hade ställt ut en del byggnader från gamla banan så att det inte skulle se för kalt ut.

Sedan har vi succesivt byggt vidare och är nu i stort sett klara med rälsläggningen på nedre planet och även kommit en bra bit på väg med miljöer. En backe har även byggts som skulle ansluta till en helix. Det var ingen som kom igång med helixbygget men på ett möte kläcktes idén att fortsätta backen på utsidan av modulerna hela vägen upp till nästa plan. Detta arbete tog genast fart och har kommit ganska långt.

Det har bygds en hel del landskap på nedre plan med olika fantasiförlagor. I efterhand har vi också stiftat mellan modulerna för bättre precision. När det gäller backen upp till övre plan så är rälsläggning klar i hela backen och vi håller på med justeringar av skarvar och elektrifiering. Vi har också utfört några provkörningar för att konstatera att lutningen inte är för stor.