InPromptu edistää digiosaamista

Digitaidot ovat tämän päivän kansalaistaitoja ja tietotekniikan käyttötaitoja tarvitaan lähes kaikilla elämänalueilla. InPromptu-hankkeessa edistimme tieto- ja viestintäteknistä perusosaamista. Järjestimme lukuisia webinaareja ja yhdistysten toiminnassa mukana oleville valmennusta tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ja yhteisölliseen työskentelyyn. 

Lisäksi tuimme yhdistyksiä ohjaajien valmennuksilla, yhteisillä materiaaleilla sekä neuvontatyöllä. Tavoitteena oli, että paikallisyhdistykset järjestävät ja tarjoavat digitaitojen valmennusta omille kävijöilleen.

Hankkeen osallistujat olivat pääasiassa työttömien ja muiden yhdistysten toimintaan osallistuvia. Mukaan olivat tervetulleita myös muut digitaitojensa kohentamisesta kiinnostuneet. 

Kysyttävää hankkeesta tai digitaitojen kehittämisestä? Ota yhteyttä!

Hyödynnä materiaaleja digiperustaitojen itseopiskelussa ja ohjauksessa

Tällle InPromptu-hankkeen sivustolle olemme koonneet  hankeaikana tuotetut materiaalit.  Toivomme niistä olevan sinulle hyötyä ja iloa digitaitojen kehittämisen parissa!

Hankkeen nimi juontaa juurensa latinan ilmaisusta in promptu, joka tarkoittaa käsillä, saatavilla olevaa. Hankkeen näkökulmasta tämä kuvastaa yhtäältä sitä, että digitaitoja edistävät valmennukset, webinaarit ja materiaalit ovat kaikkien yhdistystoimijoiden ja muiden perustaitojen kohentamisesta kiinnostuneiden saatavilla. Toisaalta se viittaa myös hankkeen tavoitteeseen, että yhdistykset järjestäisivät digitukea yhdistyksen toimintaa osallistuvien ulottuville.

InPromptu - tukea digiosaamiseen -hankkeen työskentelyaika oli 1.3.2018 - 31.3.2021. 

Yhdistysten toimijaverkostoa koottiin keväästä 2018 lähtien. Yhdessä yhdistysten kanssa etsimme ja tarkensimme osaamistarpeita ja loimme pohjaa verkoston työskentelylle. Rinnalla tuimme paikallisyhdistyksiä digiosaamisen kehittämisessä ja pajatoiminnan ja vertaisohjauksen järjestämisessä.

Hanke toteutettiin TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Helsingin Työkanava HeTy ry:n yhteistyönä.