InPromptu edistää digiosaamista

InPromptu-hankkeessa edistetään heikot digitaaliset perustaidot omaavien tieto- ja viestintäteknistä osaamista. Ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat työttömät ja työttömien yhdistysten toimijat.

Yhdistyksillä on tärkeä rooli oman alueensa työtä vailla olevien tavoittamisessa ja digitaitojen edistämisessä. Hankkeessa kootaan valtakunnallinen työttömien yhdistyksen verkosto.

Yhdistysten toimintaa kehitetään lisäämällä toimijoiden tieto- ja viestintäteknisiä sekä yhteisöllisen työskentelyn taitoja. Verkostoa tuetaan yhteisten toimintamallien luomisessa.

Paikallisia yhdistyksiä tuetaan ohjaajien kouluttamisella, yhteisillä materiaaleilla sekä neuvontatyöllä. Tavoitteena on, että paikallisyhdistykset järjestävät ja tarjoavat digitaitojen valmennusta matalan osallistumiskynnyksen malleilla omille kävijöilleen.

InPromptu - tukea digiosaamiseen -hankkeen työskentelyaika on maaliskuusta 2018 syyskuun 2020 loppuun.

Yhdistysten toimijaverkostoa ryhdymme kokoamaan keväällä 2018. Yhdessä yhdistysten kanssa etsimme ja tarkennamme osaamistarpeita ja luomme pohjaa verkoston työskentelylle syksystä 2018 lähtien. Rinnalla tuemme paikallisyhdistyksiä digiosaamisen kehittämisessä ja pajatoiminnan ja vertaisohjauksen järjestämisessä.

Kiinnostuitko? Ole meihin yhteydessä, yhteystietomme löydät sivulta Yhteystiedot.

Hanke toteutetaan TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Helsingin Työkanava HeTy ry:n yhteistyönä.