Howling 2019

Društvo Dinaricum sodeluje pri projektu Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020, skupaj z Biotehniško fakulteto in Zavodom za gozdove Slovenije. Projekt predstavlja osnovo za dolgoročno spremljanje populacije volkov v Sloveniji. S sodelovanjem društvo prispeva pomemben drobec v mozaik aktivnosti, ki so potrebne za ohranitev volka pri nas. S pomočjo prostovoljcev izvedemo obsežen del terenskih aktivnosti popisa volkov. Vsako leto projekta organiziramo t.i. "howling", kjer s tuljenjem izzivamo volkove, da nam z odzivom potrdijo, da se na določenem območju res nahajajo. Z odzivom lahko tudi potrdimo tudi prisotnost mladičev, kar je zgovoren podatek o strukturi tropa.

S pomočjo informacij, pridobljenih iz izzivanjem tuljenja, lahko lažje načrtujemo in izvajamo ostale projektne aktivnosti, kot so genetsko vzorčenje, ocenjevanje števila in velikosti tropov, raziskave sorodnosti, populacijska dinamika, velikost domačih okolišev tropov in drugo.

SODELUJEŠ LAHKO TUDI TI! Beri naprej. ⇓

Bi želeli sodelovati pri popisu volkov?

Howling se izvaja z nenadomestljivo pomočjo prostovoljcev. Prostovoljec je lahko vsak zainteresiran posameznik!

Za vse nove in "stare" prostovoljce pred howlingom organiziramo izobraževalno predavanje v dveh terminih. Tako se vsak prijavljen prostovoljec lahko seznani s potekom popisa in izve ključne informacije o projektu in o svojih zadolžitvah. Ključni prostovoljski aktivnosti sta udeležba na enem izmed teh predavanj in sama izvedba howlinga - izzivanja tuljenja volkov v treh zaporednih poletnih nočeh.

Društvo Dinaricum vam bo krilo potne stroške za vožnjo po terenu, poskrbelo za vaše zavarovanje za čas opravljanja prostovoljnega dela ter vam omogočilo nakup malice za vse dni popisa. Prostovoljcem se za njihovo delo vedno zahvalimo tudi v obliki praktičnega darila. Navodila za voznike najdete tukaj.

Vsi, ki bi želeli sodelovati pri howlingu, se lahko v času zbiranja prijav prijavite preko tega spletnega obrazca. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na dinaricum.volkovi@gmail.com. Vse dodatne informacije glede izobraževanj in poteka howlinga dobite tukaj.

Na terenu boste najprej izpolnili pristopno izjavo za prostovoljce, ki jo dobite pri lokalnem koordinatorju na zbornem mestu.

Za "howling" je na voljo več dokumentov, začenši z navodili za izvajanje izzivanja s tuljenjem.

Na mestih, kjer se popisuje, je pomemben dokument popisni list. Popisni list se izpolni vsakič, ko se na mestu izziva. V kolikor se dobi odziv, se to kar se da podrobno opiše. V primeru, da odziva ni ni, tudi to informacijo jasno zapišemo. Pravilno izpolnjen popisni list izgleda takole.

Vsa ostala potrebna navodila in obrazce najdete tukaj, oziroma v zgornjih zavihkih.