Leszek Hefi Wiśniowski

flute / sax / bass clarinet / composer

W okresie letnim w przestrzeni wokół MOCAK-u Leszek „Hefi” Wiśniowski realizuje instalację dźwiękową Sound of MOCAK Summer 2019. Artysta, improwizując na klarnecie basowym, korzystając głównie z niskiego rejestru instrumentu i multifonów (wydobywanie z instrumentów dętych dwóch lub więcej dźwięków równocześnie), dopełnia audialny pejzaż Muzeum. W zamierzeniach praca ma stanowić zatopione w estetyce muzyki współczesnej tło, rezonujące z architekturą, osobami zwiedzającymi MOCAK i naturalnymi dźwiękami otoczenia. Projekt realizowany jest między 5 lipca a 23 września 2019 roku (konkretne dni ani godziny nie są wyznaczone).

Festiwal Nauki i Sztuki 2019

Bardzo dziękuję za udział i przygotowanie koncerctu 15 maja, inaugurującego festiwal Nauki I Sztuki w Krakowie. Dominikowi Wani, Marcinowi Ślusarczykowi, Łukaszowi Jankowskiemu,Grześkowi Pałce, Maćkowi Adamczakowi, Dance Augustyn i muzykom zespołu String Ensemble.

Koncert odbył się w centrum Manggha.


Leszek Wiśniowski