Privacy

In overeenstemming met de Europese GDPR-gegevensbescherming hecht de Heemkring veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.

1. Van onze leden hebben wij uiteraard een lijst met namen en postadressen. Van enkele leden hebben we ook hun telefoon- of GSM-nummer, zelden een mailadres. Uw bankrekeningnummer is ook bij ons bekend als je het lidgeld betaalde via bankoverschrijving of storting op onze bankrekening.

Iedereen heeft het recht om bij eenvoudige vraag inzage te krijgen van zijn eigen persoonlijke gegevens die wij zouden kunnen bezitten om die te wijzigen, delen te schrappen, helemaal te schrappen.

Schrappen? Maar dan kunnen we u ook geen uitnodigingen of berichten laten geworden. U blijft toch lid van de Heemkring ? En dus krijgen we meestal uw noodzakelijk adres samen met uw bankoverschrijving. Die lijst berust bij de voorzitter van de Heemkring.

2.-De postadressenlijsten (en eventueel mailadressen) worden uitsluitend aangewend voor het bezorgen van aankondigingen van evenementen of berichten van heemkundige, volkskundige of culturele aard. Ze blijven bij de Heemkring en worden niet verder doorgespeeld.

Bij meervoudig gebruik van mailadressen worden die steeds in BCC geplaatst.

3.- De gegevens van de leden die niet langer lid bleven worden op een afzonderlijke lijst bij de voorzitter maximum 2 jaar bewaard en worden enkel nog voor dezelfde doeleinden gebruikt als hierboven aangegeven.

4. Via deze website kan u zich abonneren op een digitale nieuwsbrief die verzonden wordt via het Mailchimp-platform. U kan zelf rechtstreeks inschrijven of uitschrijven op deze nieuwsbrieven. Meer informatie over hoe Mailchimp omgaat met uw gegevens.


Het bestuur staat graag tot uw dienst indien meer inlichtingen gewenst, of als u inzage wenst over uw persoonlijke gegevens die bij ons zouden te vinden zijn.