Over de Heemkring

Laat niets verloren gaan wat erfgoed is of kan worden!

Onze Heemkring verzamelt gegevens, archiefstukken en getuigenissen over de geschiedenis van Groot De Haan.

De Heemkring is er voor iedereen die zich wil verdiepen in het erfgoed van De Haan, Vlissegem, Klemskerke, Vosseslag, Harendijke en Wenduine.

Zijnde dus het grondgebied tussen de rivier de Noordede en de Noordzee.

Vandaar onze rijmende naam 'Tussen Noordee en Noordzee'.

Ons logo

'Al met der tyd' was de naam van een van de allereerste villa's die in De Haan werd gebouwd - toevallig door een zekere mevrouw Le Coq... Dat was in 1890. De naam van de villa, gelegen in de Van Maerlantlaan, stond in witsteen bovenaan op de trapgevel gebeiteld.

De villa werd beschadigd in de eerste wereldoorlog, een paar maal heropgebouwd en tegen 1940 lag ze in puin... Tijdens de bezetting bouwde de Duitse marine een bunker op diezelfde plaats.

Na de oorlog bouwde een dokter uit Brussel er de villa 'Peter Pan' (later eigendom van minister van Staat Paul Henri Spaak en van zijn dochter Antoinette).

Van de oude gevelsteen was al die tijd geen spoor...

Tot in 2010. Bij opruimingswerken in villa 'Rakkersnest' (Rembrandtlaan 2) werd in de kelder de enorme steen teruggevonden. De eigenaar was bereid de steen aan de Heemkring te schenken.

Sindsdien pronkt deze steen in ons lokaal in Klemskerke en dient hij als logo van onze Heemkring.

Al met der tyd - Het logo van de Heemkring De Haan

Ons lokaal

Het lokaal van de Heemkring bevindt zich in de oude pastorie van Klemskerke. Tot 2015 was hier de gemeentelijke bibliotheek gehuisvest.

Adres

Clemensstraat 8, 8420 Klemskerke (De Haan).

 • Open elke woensdagvoormiddag van 9u tot 11u of op afspraak.

Opendeurdagen:

  • Erfgoeddag

  • Open Monumentendag

  • de eerste zondag van september (Klemskerke Zomerende)

In de oude pastorie van Klemskerke bevindt zich het lokaal van de Heemkring De Haan

Ruimt u op en ontdekt u oude documenten van of over Groot De Haan waar u geen blijf mee weet?


 • oude foto’s of video's van verenigingen, feestelijkheden, dorpszichten, straten en huizen, inwoners

 • oude lokale kranten

 • bouwplannen en oude notariële akten

 • legerpapieren

 • verkiezingspropaganda

 • folders, brochures, knipsels over gebeurtenissen vroeger en nu in de gemeente

 • ...

U doet er de Heemkring een groot plezier mee! Gooi dus niets weg, maar contacteer onze bestuursleden. Er is al veel te veel roemloos verloren gegaan...

Welke schatten vindt u in ons archief?

 • praktisch alle uitgegeven publicaties over De Haan

 • 40 kaften met zoveel mogelijk gegevens over onze gemeenten

 • 2 boekenrekken vol met informatie over WO I en WO II; oude dagbladen en oorlogsuitgaven

 • 30 mappen met rouwbrieven en overlijdensberichten en dozen vol met bidprentjes

 • genealogische werken en uitgaven van bevriende heemkringen

 • boeken over de ons omringende gemeenten

 • kaften met foto's van klassen en gebouwen, feesten, verenigingen...

 • oude ansichtkaarten, affiches, kadasterplannen...

Onze bestuursleden

Ignace Vanden Bulcke

Voorzitter

tel. 059 23 66 14

Jacqueline Sandelé

Ondervoorzitter

tel. 059 23 59 35

Johannes Hamaekers

Penningmeester

gsm 0472 32 33 55

Carine Ostyn

Secretaris

tel. 050 41 42 58

Freddy Baert

Archivaris

tel. 059 23 56 34

Marc Spruyt

Webmaster

Nicole Coenen

Bestuurslid

Luc Franco

Bestuurslid

Petra De Caluwe

Bestuurslid

Diana Swiers

Bestuurslid

Herman Nevens

Bestuurslid

Actief worden bij de Heemkring?

Wil je mee de handen uit de mouwen steken? De Haanse Heemkring is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Geen voorkennis nodig: je ontvangt de hulp, steun en kennis van alle medebestuursleden.

Beleef een prachtige hobby in een vriendelijke kring van bijna 200 leden. De Heemkring vierde in 2019 zijn 10-jarig bestaan.

Help bij het organiseren van de vele evenementen, of bij het inventariseren van het erfgoedmateriaal dat leden en sympathisanten ons schenken.

Interesse? Contacteer onze voorzitter Ignace Vanden Bulcke.

Niets missen van de Heemkring? We houden u graag op de hoogte