Clubreglement

Welkom bij Gym Waasland! Als lid, ga je akkoord met volgende afspraken:

 • De GW-website is ons belangrijkste communicatiekanaal. Het is dan ook aan te raden deze regelmatig te consulteren. Ook via Facebook worden de meeste zaken gecommuniceerd. Voor dringende dingen nemen we meestal ook nog extra contact op via e-mail. Het door jou opgegeven actief e-mailadres geldt als enig contactadres voor GW.

 • Voor vragen, opmerkingen en suggesties, kan je steeds de lesgevers aanspreken of kan je ons een bericht sturen via de emailadressen die vermeld staan op de website of via de Messengerfunctie van Facebook.

 • Bestuur en lesgevers proberen er zoveel mogelijk voor je te zijn. Vergeef ons als we niet meteen op je vraag kunnen ingaan, we leveren zoveel mogelijk inspanningen voor jou/de club, maar doen dit op vrijwillige basis na onze werk- en schooluren.

 • Tot 31 december mag iedereen 2 proeflessen type les volgen. Je hoeft hiervoor niet te registreren of in te schrijven op voorhand. Pas na de 2de proefles moet je je inschrijving (registratie en betaling) in orde brengen.

 • Inschrijvingen gebeuren via de website van de Gymfederatie. De juiste link kan je vinden op onze website. We verwachten dat het lidgeld betaald wordt binnen de 14 kalenderdagen na registratie/inschrijving. Zonder inschrijving via de website en juiste, tijdige betaling, kan je niet deelnemen aan de lessen omdat je niet verzekerd bent.

 • Een ledenstop of inschrijvingsstop voor een bepaalde lesgroep hebben we nog niet moeten invoeren, maar is niet uitgesloten. Moesten er voor één bepaalde groep toch heel veel inschrijvingen zijn, dan wordt samen uitgekeken naar een alternatief waar iedereen zich in kan vinden.

 • Onze lidgelden zijn gebaseerd op een volledig turnjaar (= voor recreatieve gymnasten september t.e.m. juni; voor wedstrijdgymnasten van augustus t.e.m. juni). Bij inschrijvingen vanaf 1 januari krijg je 50% korting op het groepsbedrag (=supplement per groep). We hanteren uitsluitend deze 2 periodes/tarieven. Je lidgeld wordt niet aangepast op basis van de nog resterende turnmaanden/-lessen. Ontvangen lidgelden worden ook niet terugbetaald.

 • Enkel leden die inschrijven + betalen voor 15 oktober van het lopende turnjaar ontvangen een gratis GW-T-shirt. Bedeling gratis T-shirts tijdens de lessen en indien mogelijk voor de herfstvakantie. Leden die nadien nog inschrijven kunnen, zolang de voorraad strekt, een T-shirt aankopen via het clubsecretariaat.

 • Tussenkomst ziekenfonds lidgeld: meerdere ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor lidgelden betaald aan sportverenigingen. Via je profiel op de website van de GymnastiekFederatie Vlaanderen kan je een bewijs van betaling downloaden dat je hiervoor kan bezorgen aan je ziekenfonds.

 • De door GW vooropgestelde leeftijden/leerjaren per les dienen zoveel mogelijk gerespecteerd te worden. Je schrijft in de juiste groep qua leeftijd/leerjaar, tenzij hierover afspraken gemaakt worden met de betrokken trainers.

 • Er zijn geen lessen op wettelijke feestdagen en tijdens schoolvakanties. Een schoolvakantie begint voor ons op maandag. Het weekend voorafgaand aan de vakantie gaan de lessen door, het weekend volgend op de vakantieweek niet. Specifieke afwijkingen en meldingen worden gecommuniceerd via onze website. Het seizoen (en dus ook de lessen) eindigt in juni, met de jaarlijkse turnshow. Na de show gaan er dus geen lessen meer door.

 • Alle recreatieve lessen vinden tijdelijk plaats in de turnzaal van het GTI. Jonge kinderen worden door de ouder(s)/... begeleid tot aan en opgehaald aan de kleedkamer.

 • Laat waardevolle spullen, zoals gsm, tablet, geld, horloge, sieraden, ... thuis. GW is niet verantwoordelijk voor diefstal van waardevolle voorwerpen.

 • Drank en eten worden niet meegenomen in de zaal. Een flesje water meebrengen om op door de lesgever afgesproken tijdstippen eens te drinken kan, maar blijft in de kleedkamer. Tijdens de les vragen we ook om geen juwelen te dragen.

 • Turnen doen we enkel in aangepaste sportieve kledij. Maillot, (korte) sportbroek, T-shirt, turnpantoffels of blootsvoets... is de ideale outfit. GW legt geen specifieke clubkledij op tijdens de lessen. We vragen wel lange haren in een staartje te doen en geen juwelen te dragen tijdens de les. Daarnaast is het betreden van de zaal met buitenschoenen verboden.

 • GW kan tijdens de clubactiviteiten beeldmateriaal maken en publiceren op de mediakanalen van de club. Deze is voor iedereen toegankelijk. Als je liever niet hebt dat we beelden maken en op onze website plaatsen, kan je dat per mail laten weten aan de voorzitter.

 • Alle leden van GW zijn lid van de GymnastiekFederatie Vlaanderen. Via dit lidmaatschap ben je ook verzekerd voor eventuele ongevallen bij activiteiten door de club georganiseerd.

 • Bij ongeval dient een ongevallenformulier te worden ingevuld. De lesgever (als getuige) en/of het clubsecretariaat van GW vult samen met jou het document in. Je bezorgt het vervolgens binnen 4 werkdagen op leden@gymwaasland.be. Je krijgt een bevestiging via mail en nadien verloopt alle verdere communicatie rechtstreeks tussen jou en de GymFed.

 • Je bent verzekerd tegen ongevallen, maar je moet dan wel steeds de kortste weg van thuis naar de turnzaal en omgekeerd nemen. Voor en na de les/activiteit ben je niet verzekerd. Zorg dus dat (jonge) kinderen tijdig worden opgehaald. De lesgever blijft natuurlijk nog wel even in de buurt na de les, maar heeft vaak ook andere verplichtingen.

 • Bij co-ouderschap en andere familiale regelingen: GW kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer een kind met de op dat moment 'verkeerde' ouder of volwassene meegaat na de les. Maak in voorkomend geval passende afspraken met je kind (en bijkomend al dan niet met de lesgever).

 • Bij inschrijving vragen wij ieders akkoord (in het geval van minderjarigen het akkoord van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger) met dit clubreglement en de bijbehorende privacyverklaring van Gym Waasland (de volledige privacyverklaring kan je lezen via deze link).