GUIF:S LEDARPortal

Välkommen till GUIF:s ledarportal! 

Syftet med ledarportalen är att den ska vara ett hjälpmedel för dig som ledare där ni kan hitta svar på frågor som dyker upp inför, under och efter säsong.

En del information som ni inte hittar här finns istället på hemsidans menyrad, ex. kontaktuppgifter, avgifter och materialinköp.

För frågor kring ledarportalen, kontakta Per Beijar via mejl: per.beijar@gimonasuif.se