Психолог закладу освіти

Освіта: вища

- у 1990 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім.Осипенка

Спеціальність: “Викладач педагогіки, психології. Методист з дошкільного виховання”

- у 2012 році Запорізький національний університет (ЦПО)

Спеціальність: “Психологія”

Стаж роботи на посаді: 16 років

Загальний педагогічний стаж: 36 роки

Попередня атестація: 2017 рік

Категорія: спеціаліст Вищої категорії

Професійне кредо:

Коли я стримую себе, щоб не набридати людям, вони турбуються про себе самі.

Коли я стримую себе, щоб не вказувати людям, вони поводяться правильно.

Якщо я стримую себе, щоб не проповідувати людям, вони самі покращують себе.

Якщо я нічого не нав’язую людям, вони стають самими собою.

Мета роботи: В процесі реалізації Концепції Нової української школи спрямувати зусилля на формування у здобувачів освіти таких умінь:

• висловлювати думку усно і письмово;

• критично мислити;

• логічно обґрунтовувати позицію;

• виявляти ініціативу;

• творити;

• оцінювати проблеми, виявляти ризики та приймати рішення;

• керувати емоціями;

• застосовувати емоційний інтелект;

• здатність співпрацювати в команді.

Втілювати аспект педагогіки партнерства між всіма учасниками освітнього процесу, головним завданням якої є подолання інертності мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу.

Проведення діагностичної роботи за запитом та за планом. Діяльність, направлена на продовження підвищення рівня психологічної обізнаності батьків, учителів з метою створення сприятливих умов для розвитку дітей. Консультування молодих фахівців та нових педагогів щодо особливостей вихованців закладу. Проведення корекційної роботи, направленої на «вирівнювання» у психічному розвитку здобувачів освіти у межах класу. Розвиток навичок спілкування, шляхом самопізнання, вивчення конфліктів та шляхів виходу із конфліктних ситуацій. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу учнів, схильних до правопорушень: психолого-педагогічне діагностування; організація превентивно-профілактичної роботи з попередження дитячої злочинності, бездоглядності та безпритульності. Надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і родичам загиблих в ході АТО.

Завдання:

Пріоритетного значення в розбудові нової української школи набуває завдання формування в учнів системи загальнолюдських цінностей - морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). У центрі освіти має перебувати виховання у здобувачів освіти відповідальності за себе, за добробут нашої країни.

Сприяти створенню сприятливого середовища, яке має бути безпечним місцем, де діти відчуватимуть себе захищеними та в безпеці, де забезпечуються їхні потреби - базові потреби, потреби у навчанні, додаткові потреби (для дітей з особливими освітніми потребами).

Вживати необхідних заходів щодо збереження та зміцнення психічного здоров’я учасників освітнього процесу.

Проводити захист дітей від жорстокого поводження, попередження злочинів проти них. забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення безпечного середовища (запобігання насильству в учнівському колективі та домашньому насильству);

Вживати соціальних, правових, психолого-педагогічних та інших заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і передумов, що сприяють торгівлі дітьми;

Проаналізувати стан справ та посилити індивідуальну корекційну роботу з дітьми, які вже скоювали кримінальні правопорушення, та дітьми, які мають ознаки агресивної поведінки;

Провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки, налагодити міжвідомчу взаємодію з підрозділами ювенальної превенції, службами у справах дітей, соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді.

Надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням, їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО;

Надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу зазначених категорій:

· роботу направити на підтримку дитини при реалізації мети самопізнання, підвищення самооцінки та зниження тривожності;

· сприяння становленню довільної форми регуляції емоційно-вольових процесів;

· розвиток інтелектуальних здібностей учнів;

· формування у свідомості підлітків негативного ставлення до паління, вживання алкоголю, наркотиків та психотропних речовин;

· використання інтерактивних форм роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу для формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя для здобуття і формування життєвих навичок підлітків щодо зменшення вразливості до інфікування ВІЛ, та інших хвороб, що передаються статевим шляхом.


До уваги фахівців психологічної служби: матеріали для використання у роботі (2018-2019) – копія

«Stop БУЛІНГ»

«Stop БУЛІНГ»

На виконання листа Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації «Про рекомендації для закладів освіти щодо протидії боулінгу», 08.02.2018 року в комунальному закладі «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної ради психологічною службою закладу разом з представниками Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області пройшло Інтерактивне заняття з елементами тренінгу «Stop БУЛІНГ» з учнями 8 - 9 класів

Мета заняття: ознайомити учнів з поняттям, формами та структурою булінгу; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати навики відповідальної та безпечної поведінки; виховувати почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства .

На занятті було використано відеозабезпечення, роздатковий матеріал, програма з визначенням QR-кодів, розгляд ситуацій.

З учасниками тренінгового заняття обговорити важливу тему - тему насильства та жорстокості серед здобувачів освіти. Сьогодні ми говорили про насильство та жорстокість, які направлена на одну дитину. Це явище називають булінгом.

Разом з підлітками ми спробуємо зрозуміти почуття жертви булінгу, та поведінку агресора. І найголовніше, разом шукали шляхи допомоги постраждалій дитині та спробу убезпечити себе, щоб не зіграти одну з ролей у булінгу.

Сподіваємося, що заняття було цікавим та пізнавальним під час якого здобувачі освіти з користю провели час