Services

Ragi Jatha for July and Aug 2019: Bhai Rai Singh Ji (Hazoori Ragi Shri Harimandir Sahib, Amritsar)

Bhai Rai Singh Ji

(Hazoori Ragi Shri Harimandir Sahib, Amritsar)

Keertan sewa on Fridays and Sundays per following schedule:

Fridays: Jul 12; Aug 02, 09, 16, 23, 30

Sundays: Jul 7, 21, 28; Aug 04, 11, 18, 25; Sep 01

Morning Services (Monday to Saturday)

5:30 to 6:30 AM - Prakash Shri Guru Granth Sahib

Evening Services (Monday to Thursday & Saturday) - Summer

7:00 to 8:00 PM - Rehras Sahib, Ardas, Sohila Sahib, Sukh Asan Shri Guru Granth Sahib Ji

Evening Services (Monday to Thursday & Saturday) - Winter

5:30 to 6:30 PM - Rehras Sahib, Ardas, Sohila Sahib, Sukh Asan Shri Guru Granth Sahib Ji

Evening Services (Friday)

7:00 to 7:30 PM - Rehras Sahib

7:30 to 8:00 PM - Keertan

8:00 to 8:30 PM - Katha

8:30 to 9:00 PM - Keertan

9:00 to 9:30 PM - Ardas, Hukamnama, Sohila Sahib, Sukh Asan Shri Guru Granth Sahib Ji

9:30 PM - Langar

Day time Services (Sunday)

9:30 to 11:15 AM - Keertan - Aasa Di War

11:15 to 12:00 PM - Katha

12:00 to 1:00 PM - Keertan

1:00 to 1:15 PM - Ardas and Hukamnama

1:15 PM - Langar