Publikacje

Rachunek różniczkowy i całkowy z GeoGebrą

Autorzy opisują możliwości wspomagania GeoGebrą tematów objętych podstawą programową szkoły ponadpodstawowej, ale również wykraczających poza nią: granice funkcji, w tym granice w punkcie, granice jednostronne, granice niewłaściwe, granice w nieskończoności oraz asymptoty wykresu, iloraz różnicowy, pochodna funkcji w punkcie, interpretacja geometryczna pochodnej równanie stycznej, monotoniczność i ekstrema funkcji, wypukłość wklęsłość, punkty przegięcia, twierdzenie o przyjmowaniu wartości pośrednich

Znaczną część publikacji zajmują zagadnienia z optymalizacji, zarówno z wykorzystaniem funkcji kwadratowej, jak i rachunku pochodnych. Ostatni rozdział to znacznie wykraczające poza podstawę programową szkoły ponadpodstawowej tematy: całka nieoznaczona i całka oznaczona. Przygotowane materiały mogą być wykorzystane zarówno na zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań, jak też podczas samodzielnej pracy uzdolnionych matematycznie uczniów oraz studentów.

Informacje o możliwości zakupu na stronie wydawnictwa


Zdalne nauczanie z GeoGebrą

To kolejna książka z serii "... z GeoGebrą". Nauczyciele prowadzący zdalne lekcje w czasie epidemii koronawirusa przedstawili w niej swoje doświadczenia z lekcji zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem różnych narzędzi i GeoGebry. Przykłady te mogą być inspiracją dla innych nauczycieli, którzy będą wykorzystywać GeoGebrę w nauczaniu stacjonarnym lub zdalnym. W publikacji opisano dwa nowe narzędzia GeoGebry: GeoGebra Classroom i GeoGebra Notes. Proponujemy do realizacji z GeoGebrą następującą tematykę: analiza matematyczna, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty ze stereometrii, symetria względem punktu, GeoGebra na tablicy SMART, funkcje.

wrzesień 2019

Stereometria z GeoGebrą: część I książki to teoretyczne zasady pracy w niezbędnym do tworzenia płaszczyzn i brył Widoku 3D oraz opis narzędzi dostępnych w tym Widoku, ustawianie własności Widoku 3D. Część II to przykłady zastosowań GeoGebry na lekcjach związanych z geometrią przestrzenną na różnych etapach edukacyjnych, również wykraczające poza podstawę programową. Są to kolejno: wzajemne położenie prostych oraz prostych i płaszczyzn w przestrzeni, kąt między prostą a płaszczyzną, wzajemne położenie płaszczyzn w przestrzeni, kąt dwuścienny, sześciany i prostopadłościany, ich siatki, pola powierzchni i objętości, graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe, bryły wpisane w bryły, przekroje wielościanów, zadania optymalizacyjne o bryłach. Autorzy proponują czytelnikom opisy i dostęp do gotowych apletów zamieszczonych w zasobach GeoGebry on-line oraz propozycje ich wykorzystania przy realizacji konkretnych tematów lub rodzajów zadań. Są również przykłady instrukcji samodzielnego tworzenia prostych, krótkich apletów. Cześć III publikacji zawiera m.in. opisy wybranych poleceń GeoGebry dotyczących tworzenia obiektów w Widoku 3D oraz innych poleceń przydatnych w pracy z Widokiem 3D, opis aplikacji Grafika 3D na smartfony i tablety, pozwalającej użytkownikom korzystanie z trybu Rzeczywistości rozszerzonej (AR), o ile posiadają obsługujące ten tryb urządzenia.

wrzesień 2018

Funkcje z GeoGebrą to kolejna publikacja z cyklu „… z GeoGebrą”. Autorzy książki to aktywni w środowisku użytkowników GeoGebry Eksperci i Trenerzy. Część I opracowania dotyczy technicznych aspektów wykorzystania GeoGebry do rysowania wykresów i odczytywania własności funkcji, z którymi uczeń spotyka się na lekcjach matematyki. Część II to przykłady zastosowań GeoGebry na lekcjach związanych z czterema działami nowej (2018) podstawy programowej: Funkcje, Ciągi, Trygonometria oraz Optymalizacja i rachunek różniczkowy. Zaproponowano czytelnikom instrukcje do samodzielnego, szybkiego wykonania apletów GeoGebry, ale również dostęp do gotowych apletów, zamieszczonych w Zasobach GeoGebry on-line. Oprócz tego książka zawiera propozycje wykorzystania apletów na lekcjach. Podane są przykłady sytuacji dydaktycznych, w których konkretne aplety mogą być wykorzystane. Do niektórych z nich przygotowane są szczegółowe instrukcje dla ucznia dotyczące sposobu ich wykorzystania oraz pytania, na które uczeń powinien spróbować odpowiedzieć, posługując się danym przykładem. W książce znalazł się także rozdział dotyczący przygotowywania testów on-line z wykorzystaniem platformy Zasoby GeoGebry.

Więcej informacji, również o możliwości zakupienia książki na stronie Fundacji AKCES

marzec 2018

Książka Projekty edukacyjne z GeoGebrą część 2 jest kontynuacją wydanej w 2017 roku książki Projekty edukacyjne z GeoGebrą. Autorzy przygotowali szczegółowe opisy 20 projektów edukacyjnych, o różnorodnej tematyce, które mogą być realizowane na różnych etapach edukacyjnych. Są to projekty przede wszystkim o tematyce matematycznej, również rozszerzające obszernie zagadnienia z podstawy programowej. Dużą część książki zajmują projekty interdyscyplinarne (głównie nawiązujące do tematyki przedmiotu fizyka), możliwe do realizacji we współpracy z nauczycielem matematyki. Jeden z rozdziałów książki gromadzi projekty okolicznościowe przeznaczone do realizacji w szkole podstawowej.


wrzesień 2017

Książka GeoGebra na 6 - Math Calculators poświęcona jest nowej wersji oprogramowania, która ukazała się w sierpniu. Wszystkie materiały do książki zostały napisane w sierpniu, w związku z wrześniową konferencją GeoGebry. Nowoczesny interfejs programu, możliwości zapisywania plików w chmurze, czyli na GGG Materials, możliwość korzystania z tego samego pliku na różnych platformach i urządzeniach, uproszczona składnia, oraz przykłady z zakresu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej - to główne tematy naszej nowej publikacji.


kwiecień 2017

Książka Projekty edukacyjne z GeoGebrą dotyczy zastosowania oprogramowania GeoGebra w nauczaniu metodą projektu. Publikacja składa się z teoretycznego wstępu dotyczącego metody oraz 19 przykładów projektów szkolnych zrealizowanych z zastosowaniem GeoGebry, przez Trenerów Warszawskiego Centrum GeoGebry.

Podzielona jest na pięć rozdziałów – planimetria, stereometria, projekty multitematyczne, projekty z pogranicza matematyki i grafiki oraz projekty, które można zrealizować okazjonalnie. Przedstawione scenariusze projektów można wykorzystać zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Mamy nadzieję, że będzie inspiracją dla nauczycieli do zrealizowania zaproponowanych lub podobnych projektów.

czerwiec 2016

Ukazała się książka ABC GeoGebry. Poradnik dla początkujących. To pierwsza tego typu książka w Polsce dotycząca GeoGebry.

Więcej na stronie Wydawnictwa Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdrolipiec 2014

Ukazała się książka Matematyka z GeoGebrą. To już trzecia z cyklu książek związanych z wykorzystaniem oprogramowania GeoGebra w nauczaniu matematyki, autorstwa Trenerów i Ekspertów Warszawskiego Centrum GeoGebry oraz absolwentów naszych kursów.

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa Akademickiego SEDNO

luty 2013

Nakładem Wydawnictwa Akademickiego SEDNO ukazała się kolejna książka o GeoGebrze pisana przez osoby związane z Warszawskim Centrum GeoGebry oraz absolwentów naszych kursów - GeoGebra - innowacja edukacyjna - kontynuacja.

Więcej informacji znaleźć można tutaj - dostępna jest recenzja i spis treści.

wrzesień 2011

Nakładem wydawnictwa UMK ukazała się publikacja GeoGebra: wprowadzenie innowacji edukacyjnej