Innowacyjne programy nauczania

W 2015 roku SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny zakończył realizację trwających trzy lata projektów „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” oraz „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektów jest zmiana podejścia do nauczania matematyki poprzez stworzenie, wdrożenie i upowszechnienie w liceach ogólnokształcących oraz gimnazjach innowacyjnych programów nauczania w zakresie matematyki wraz z pakietem materiałów dydaktycznych. Program nauczania wraz z opracowanymi materiałami dydaktycznymi opiera się na metodzie kształcenia wykorzystującej TIK i wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach uczenia się, co zapewnia korzyści dla uczniów, szkół oraz nauczycieli. Przykład nauczania matematyki może stać się dla szkół wzorem prowadzącym do dokonania zmian sposobu kształcenia na innych przedmiotach.

Innowacyjny Program, metoda i materiały stanowią dla nauczycieli narzędzie, które znacznie poprawi skuteczność i ułatwi im pracę z uczniami. Program przygotowany jest przez nauczycieli matematyki - praktyków, którzy równocześnie są Międzynarodowymi Ekspertami GeoGebry współpracującymi z Warszawskim Centrum GeoGebry.

Innowacyjność programu polega na:

 • Zastosowaniu oprogramowania GeoGebra

 • Aktywizacji uczniów poprzez eksperymentowanie, odkrywanie za pomocą apletów GeoGebry i pracę ze skryptami dla uczniów

 • Wykorzystaniu elementów oceniania kształtującego

 • Rozbudowanej obudowie dydaktycznej programu

 • Możliwości zastosowania GeoGebry na innych lekcjach niż wskazano w scenariuszach

Materiały dostępne bezpłatnie w ramach projektu (już od września 2015):

 • Programy nauczania

 • Nakładki na program nauczania dla uczniów zdolnych

 • Nakładki na program nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Aplety GeoGebry (100 dla LO, 130 dla Gimnazjum)

 • Scenariusze lekcji (300 dla LO, 346 dla Gimnazjum)

 • Skrypty dla ucznia (po 33)

 • Poradniki metodyczne

„Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących”

„Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów