Konkurs MaGiK

Ogólnopolski Konkurs dla uczniów Matematyka & GeoGebra MaGIK jest konkursem na najciekawszy aplet (prostą aplikację) z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania GeoGebra.

Cele konkursu:

 • Umożliwienie uczniom rozwinięcia swojego potencjału i przygotowanie do pracy w gospodarce opartej na wiedzy

 • Pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów

 • Upowszechnianie wykorzystania programu GeoGebra w edukacji różnych przedmiotów na wszystkich poziomach nauczania

 • Kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką oraz oprogramowaniem GeoGebra wśród uczniów

 • Zaprezentowanie wszechstronnych możliwości i zastosowań GeoGebry oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do zapoznania się i eksperymentowania z programem

 • Formowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów

 • Stawianie nacisku na zastosowania interdyscyplinarne matematyki

 • Podwyższenie kompetencji związanych z nowymi technologiami

 • Podwyższenie umiejętności komunikacyjnych

Tematyka konkursu obejmuje dwie kategorie:

 1. Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego.

 2. Ilustracja elementów przyrody, techniki lub sztuki z GeoGebrą.

Kryteria oceniania podane są w Regulaminie konkursu a obejmują:

 • Zgodność projektu z kategorią.

 • Oryginalność rozwiązania.

 • Stopień trudności wykonania apletu.

 • Czytelność i funkcjonalność projektu.

 • Nowatorstwo w podejściu do tematu.

 • Estetykę wykonania projektu.

Więcej informacji na stronie konkursu www.konkursmagik.pl