Els instruments

EL FLABIOL

La principal dificultat inicial del projecte d’introducció del flabiol i el tamborí a les escoles era la inexistència d’un flabiol i un tamborí pensats per a un ús escolar, és a dir, que asseguressin tres requisits que considerem imprescindibles:

- Que presentessin unes característiques que els fessin adequats per al treball a les aules de primària i secundària.

- Que a la vegada es poguessin adquirir a un preu assequible per a la majoria de famílies.

- Que se’n pogués abastir qualsevol tipus de demanda, tan fos a petita com a gran escala, i que aquest abastiment pogués realitzar-se amb relativa immediatesa.

L’any 2007 no vam trobar al mercat cap opció que complís aquests tres requeriments mínims i imprescindibles de partida. És per això que La Riscla encarregà al professor Galdric Santana a través de la Universitat Politècnica de Catalunya la construcció d’un nou flabiol, que fou ideat a partir de la tècnica de la injecció de plàstic, amb un procés de fabricació anàleg al de les flautes de bec de plàstic tan habituals a les escoles.

Al llarg de dos anys La Riscla treballa al costat de Galdric Santana per aconseguir crear el prototipus de flabiol per a l’ús escolar que necessitàvem. Aquest nou flabiol ha permès respondre amb èxit a les característiques i els requisits pels quals la seva creació es va fer necessària. Podeu consultar al web del constructor www.flabiol.cat les característiques tècniques del model f02 que és el que s'utilitza actualment

Aquest instrument ha estat possible gràcies a un conveni entre “La Riscla” i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Imatges dels models f-01 (blanc) i f-02 (negre) extretes de la web del constructor Galdric Santana: www.flabiol.cat

**Si esteu interessats en adquirir aquest instrument podeu fer comanda al seu web, a l'apartat "contacte".

EL TAMBORÍ

El flabiol i el tamborí són instruments que van associats i conformen en un sol músic una formació instrumental que integra ritme i melodia (si el tamborí està ben afinat també actua de bordó harmònic). En el moment d’introduir el flabiol a l’escola no vam trobar coherent interpretar dissociadament aquests dos instruments. Calia doncs també aconseguir un tamborí adaptat a les necessitats escolars.

Durant els anys 90, el SEIT (Seminari d’Ensenyament dels Instruments Tradicionals, que va vestir el primer projecte d’introducció del flabiol i el tamborí a les escoles) solucionà aquest problema proposant un model senzill de tamborí basat en la construcció tradicional del tamborí mallorquí o de tipus renaixement, realitzat amb materials econòmics i a l’abast i que els propis alumnes construïen amb el guiatge del mestre.

L’any 2012, des de “La Riscla”, l’Eva Blasco (amb col·laboració amb Galdric Santana) ha proposat un nou model de tamborí de fàcil construcció (experimentat a les escoles des del curs 2009-2010), una mica més greu i optimitzat pel que fa a la sonoritat i a la capacitat d’afinació, que també és construït pels propis alumnes amb materials econòmics i fàcils de trobar en qualsevol establiment de bricolatge i ferreteria.

Cançó: “La Malamanya”

Intèrpret: Ferran Miquel 2012


Flabiol de plàstic model f01: ©Galdric Santana 2009

Tamborino de plàstic construït per una alumna de 5è, del CEIP Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès professora: Eva Blasco

Baqueta (fusta de perera): ©Galdric Santana 2008

PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DEL TAMBORÍ DE PLÀSTIC

Si voleu ampliar informació sobre les característiques dels instruments així com del procés de creació i construcció podeu llegir l'apartat "EL FLABIOL I EL TAMBORÍ" a la pàg. 14 de la Guia Didàctica El Flabiol a l'Escola i a la Guia Didàctica per a la construcció del tamborí.

Vegeu també el següent vídeo:

Escola Turó de can Mates: alumnes de 5è del curs 2010-2011

Professora: Eva Blasco

**Aquest instrument ha estat guardonat en els VI Premi Clau de So - construeix el teu instrument (edició 2010-2011, categoria A) que organitza el Museu de la Música.