fiksellingsrudskolene.no

Siste nytt

1) Ellingsrud ungdomsskole må fikses før 2027.
2) Vi KREVER at Ellingsrud ungdomsskole flytter inn på Erstatningsskolen fra høsten 2022! Vi ønsker skriftlig GARANTI fra Byrådet på dette.
Dato: 16.11.21

Dette er saken: Fiks Ellingsrud skole!

Kapasiteten på Ellingsrud skole er sprengt og vi får stadig flere elever. Elendig inneklima gjør elevene dårlige i klasserommet. Vi har mugg, fukt og bygg fra 1979 som ALDRI har blitt rehabilitert. Vi frykter redusert kvalitet på undervisningen, elevflukt, færre gode lærere og et lokalsamfunn som utvikler seg i negativ retning! Ny, moderne Erstatningsskole ligger 5 min unna. Skolen er bygget for å huse ungdomsskolen og er ledig høsten 2022. Vi krever at ungdomsskolen får flytte inn!

Dette er skolene på Ellingsrud:

Ellingsrud - en suksesshistorie i Groruddalen?

Ellingsrud ligger ved Østmarka og er et fantastisk område for barn og unge å vokse opp. Med skogen som nærmeste nabo har vi flotte muligheter for friluftsliv og andre aktiviteter året rundt. Stadig flere barnefamilier flytter til området, og er det viktig å sikre en fortsatt positiv utvikling! Vi må investere i barn og unge, og skolene våre er selve hjørnesteinen i dette arbeidet! Les mer om Ellingsrud og vårt arbeid for et enda bedre lokalsamfunn