Priser og spisning

Deltager priser:

Gæster udefra:

Gæster udefra kan deltage i formiddags- eller aftenprogram imod betaling på lejren 50,-.

Forplejning i løbet af ugen:

Man står selv for forplejning. Man kan benytte køkkenerne på Hvide Klit og Klitten, samt de fællesgril, der står rundt på pladsen.

I år er der ikke mulighed for bestilling af varm mad udefra til Hvide Klit.

Spisning til Mulighedernes Marked:

Fællesspisning i forbindelse med mulighedernes marked, bestilles også ved tilmelding, hvor evt. overskud går til vores indsamlingsprojekt