Ferie med Indhold

Som deltager på Ferie med Indhold kan man vælge mellem at bo på Klitten eller Hvide Klit, eller man kan bo på campingplads i følgende afdelinger: Ungdomslejren, Familielejren eller Guldkysten, som primært er for hhv. seniorer og unge voksne uden børn.

Ferie med Indhold er en ferieform med et bredt udbud af aktiviteter for hele familien. Lejrens liv er præget af et folkekirkeligt miljø, sådan som det kendes fra FDF- og KFUM og KFUK-sammenhænge. Formiddagenes program udgøres af tilbud for alle om deltagelse i aldersopdelt arbejde med bibelen og temaer i relation hertil. Eftermiddagene giver mulighed for badning, sportsdag, markedsdag, kreative værksteder, kor og meget andet.

Ferie med indhold formes af lejrens ca. 500 deltagere. For at lejren kan fungere optimalt forventes det at alle yder en indsats og påtager sig opgaver, i større el. mindre omfang, i ugens løb.