Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava

V realizácii projektov medzinárodnej spolupráce objavujeme možnosti k modernizácii školy, zvyšovaniu kvality vzdelávania u nás a všestrannému rozvoju našich žiakov i učiteľov.

Kto nezažil nepochopí, kto zažil, nikdy na túto skúsenosť nezabudne

Nemecko, Zubná klinika

Portugalsko, Očná optika

Taliansko, Certifikácia

Portugalsko, Klin. laboratórium

Aktuality

september 2021 - celkovo 10 študentov z rôznych študijných odborov realizujú svoju odbornú prípravu v Portugalsku - 8 z nich a v Rakúsku -2 z nich, ktorú im plne uznáme ako náhradu povinnej odbornej praxe. Spolu s nimi na svoje odborné vzdelávanie vycestovali aj vedúci študijného odboru očný optik Mgr. Tomáš Nemček a farmaceutický laborant PharmDr. Zlatica Porthová

september 2021 - spolu s 2 domovami pre seniorov hosťujeme 4 zdravotných asistentov od nášho projektového partnera zo Španielska

september 2021 - na 3- mesačnú ErasmusPRO stáž v Mníchove, Nemecku vycestovali dve čerstvé absolventky odboru zubný asistent

august 2021 - 2 čerstní absolventi študijného odboru ortopedický technik realizujú odbornú stáž v špičkovej firme v Prahe

júl- august 2021 - celkovo 10 učiteľov školy absolvovalo počas prázdnin vzdelávacie kurzy v rôznych krajinách EU, aby si zlepšili svoje profesionálne znalosti a kompetencie

júl - september 2021 - 2 študenti odboru diplomovaný fyzioterapeut a 1 odboru masér realizujú svoju 3- mesačnú ErasmusPRO stáž v Mariánskych Lázňach

júl 2021 - 2 študenti odboru diplomovaný fyzioterapeut a 1 odboru masér spolu s vedúcim odboru masér Mgr. Molnárovou odišli na odborné skusy do rehabilitačného centra vo Viedni

jún 2021 - celkovo 12 žiakov študijných odborov farmaceutický laborant- 2, zdravotnícky laborant -4, očný optik -1, zubný asistent-3, asistent výživy -2 vycestovalo na odbornú stáž na Sicíliu, aby spoznali fungovanie odborných firiem z ich študijného odboru

máj 2021 - 3 učitelia a členovia vedenia - zástupkyňa školy, učiteľ anglického jazyka a vedúci odboru zdravotnícky laborant navštívili partnerskú zdravotnícku školu v Madride, Španielsko, aby si zlepšili svoje odborné a osobné kompetencie

máj 2021 - odborná stáž 2 žiakov odboru farmaceutický laborant v Madride v nemocničnej lekári

apríl 2021 - spustili sme výberový proces aktívneho projektu pre učiteľov: informácie o možnostiach vzdelávania tu

marec 2021 - s radosťou oznamujeme, že škola získala Akreditáciu pre realizáciu Erasmus+ stáží, čo jej umožní aktívnejšie využívať možnosti programu EU

20.3.2021 - Prihlasovanie na mobility bolo ukončené, ďakujeme za prihlášky, výsledky výberového procesu zverejníme do 21.4.2021

Február 2021 - je spustené prihlasovanie na stáže s realizáciou v roku 2021 - doplníme čoskoro informácie

Január 2021 - Vakcinácia v nás budí nádej, že život sa vráti do svojich koľají a my budeme pokračovať v realizácii našich Erasmus+ projektov zahraničných odborných stáží študentov i učiteľov.

16.11.-16.12.2020 - Dvoma videami účastníkov stáží na Sicílii sme sa zúčastnili súťaže pri príležitosti Týždňa odborných zručnosti .Tím, ktorý bol v septembri 2020 na Sicílii, v Barcellone Pozzo di Gotto pod vedením Tomáša Tichého získal krásne 2. miesto , spojené s finančnou odmenou. Víťazné video je TU

15. -17.10.2020 - Zapojili sme sa do akcie ERASMUSDAYS . Pozrite si webovú stránku k tejto príležitosti TU.

september 2020 - Podarilo sa! Študenti vycestovali na realizáciu svojich mobilít. Po veľmi náročnej príprave celkovo 23 študentov úspešne realizuje svoju stáž. V rámci projektu Európske trendy v zdravotníckych profesiách 19žiakov je na stáži u odborných firiem na Sicílii a 2 masérky sú v štúdiu Bona Valetudo v Rakúsku. V liečebných kúpeľoch Ensana v Mariánskych Lázňach v rámci projektu Európske trendy v zdravotníckych profesiách II sú 2 študenti DFT a 2 odboru masér. Pozrite si fotky zo Sicílie.

júl 2020 - 3- mesačnú ErasmusPro odbornú stáž projektu Európske trendy v zdravotníckych profesiách II v Mariánskych Lázňach realizuje Michaela Kovácsová z DFT.

jún 2020 - Nový projekt s názvom EuTreHeP - Európske trendy v zdravotníckych profesiách bol schválený a finančne podporený. Jeho realizácia je plánovaná na roky 2021 a 2022. Plánované sú mobility pre pedagógov a študentov z každého študijného odboru. Na odborné prednášky prídu odborníci z praxe pre študijné odbory ZuA a DFT.