KONKURS EKOLOGICZNY

"NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI"

Konkurs EKOLOGICZNY - NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI! ORGANIZOWANY DLA studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI! - czyli co jest przedmiotem konkursu?

Nie marnuj żywności! - jest trzecią edycją Konkursu Ekologicznego. Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu rozwiązania problemu marnowania żywności, przy czym pomysł ten powinien być przewidziany do wdrożenia na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt ma zawierać całkowity opis projektowo-wykonawczy, czyli oprócz innowacyjnego i unikatowego pomysłu należy również odpowiedzieć m.in. na pytania: Kto ma to sfinansować? Kto ma to nadzorować? Może to być zupełnie nowy sposób postępowania lub zarządzania, albo też oryginalna usługa - decyzja należy do waszej ekipy! Nie zapomnijcie przeprowadzić analizy marketingowej i zapytać co myślą o waszym projekcie wasi znajomi.

Kto jest organizatorem konkursu?

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział Krakowski, Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Kto może być uczestnikiem konkursu?

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu w poszczególnych kategoriach zawarte są w regulaminach dostępnych u organizatora oraz na stronach internetowych związanych z wydarzeniem. Rozwiązanie konkursu w każdej kategorii odbędzie się w pierwszym tygodniu czerwca. Dokładna data i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

Nagrody

1. W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej z kategorii.

2. Organizator konkursu na wniosek jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych oraz odstąpienia od przyznania nagród za poszczególne miejsca.

3. Prawo do nagrody przysługuje każdej osobie z zespołu, jednak Organizator konkursu nie odpowiada za podział nagrody między członkami zespołu.

4. W przypadku szczególnie interesujących prac organizator konkursu zastrzega sobie prawo do podjęcia współpracy z ich autorami zmierzającej do ich rozpowszechnienia lub wdrożenia.