Ottar Bjerkeset

Om Ottar Bjerkeset

Ottar Bjerkeset er lege og har vært spesialist i voksenpsykiatri siden 2003. Han har jobbet som lege og psykiater ved Sykehuset Levanger 1997-2007 og ledet Forsknings- og Utviklingsavdelingen (FoU) i Helse- Nord Trøndelag fra 2006 til 2011. Medisinsk doktorgrad i 2006 innen angst- og depresjonsforskning i HUNT (http://www.ntnu.no/hunt). Han er professor i psykisk helsearbeid ved NORD Universitet fra 2013 og professor i psykiatri ved NTNU.

Bjerkeset har godkjent 2 årig innføringskurs i kognitiv atferdsterapi (KAT). I tillegg har han utdanning innen EMDR, en metode som brukes mye i behandling av traumelidelser (se EMDR Norge). Videreutdanning i ACT (Aksept og Forpliktelsesterapi), som er en videreutvikling av KAT, samt Motiverende Intervju (MI) og behandling av kompliserte/langvarige sorgreaksjoner (CGT).

Artikler publisert internasjonalt (Pubmed).

Bjerkeset spesialistpraksis - post@drbjerkeset.no