Kurs

Kurstilbud

Hvorfor kurs i symptommestring (angst og depresjonsrelaterte plager)?

  • Disse plagene er svært vanlige, og kan gi mye ubehag og nedsatt funksjon – både privat, i jobb og sosialt.

  • Både negative tanker og kroppslige symptomer har en tendens til å komme tilbake/bli varige – til tross for at vi prøver å «bli kvitt dem» på mange ulike måter.

  • Vi trenger heller å lære nye måter å forholde oss til og respondere på disse tankene og symptomene.

  • Det finnes flere effektive teknikker for dette, og ofte læres disse best i grupper/i samarbeid med andre som har liknende utfordringer.

  • Noen kurs er mer generelle (fokus på depresjon og angst/bekymringer), mens andre er mer spesifikke (for eksempel panikkangst, sosial angst, sykdomsangst/hypokondri).

Hvorfor kurs i smertemestring?

  • Kroniske smertetilstander er vanlige, gir mye ubehag og nedsatt funksjon – både privat, i jobb og sosialt.

  • Forsøket på å «bli kvitt» kroniske smerter fører sjelden fram og resultat er ofte frustrasjon og enda større fokus på smertene – vi trenger heller å lære nye måter å forholde oss til og respondere på smertene og smertefokuset.

  • Det finnes flere effektive teknikker for dette, og ofte læres disse best i grupper/i samarbeid med andre som har liknende utfordringer.

Hva er egentlig ACT? (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT er en videreutvikling av Kognitiv Atferdsterapi (KAT). Begge er opptatt av hvordan tanker, følelser og atferd påvirker hverandre, men har noe ulik tilnærming til mestring av vanskelige tanker og følelser. I ACT prøver vi å forholde oss til vanskelige tanker og ubehag på en mer aksepterende og fleksibel måte (vi distanserer oss og ufarliggjør i stedet for å gå inn i tankene, tro på dem, bruke tid på dem etc.). Mange av oss har tanker og tema hvor vi ofte blir “stående fast”, grubler og tenker i sirkler. Men i stedet for å finne nye svar er resultatet ofte mer nedstemthet, håpløshet og usikkerhet. Dette fører ofte til unngåelsesatferd – at vi trekker oss tilbake, ikke forholder oss til utfordringene våre og ikke er tilstede i livene våre. En vond sirkel. I ACT brukes flere ulike tilnærminger, teknikker og øvelser, slik at de fleste vil oppdage flere redskap som passer for dem. Å identifisere og fokusere på egne verdier er også sentralt i ACT: Hvem og hva er viktig i livet ditt? Hvordan ønsker du egentlig å leve livet ditt?

Kursene holdes av psykiater Ottar Bjerkeset og psykologspesialist Jonas Vaag.


Bjerkeset spesialistpraksis - post@drbjerkeset.no