GRUPPER og Kurs

GrUPPE-/Kurstilbud

OBS! Pga ny henvisning/inntaksordning gis det for tiden dessverre IKKE noen gruppetilbud

Hvorfor kurs i symptommestring (angst og depresjonsrelaterte plager)? 

Hvorfor kurs i smertemestring? 

Hva er egentlig ACT? (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT er en videreutvikling av Kognitiv Atferdsterapi (KAT). Begge er opptatt av hvordan tanker, følelser og atferd påvirker hverandre, men har noe ulik tilnærming til mestring av vanskelige tanker og følelser. I ACT prøver vi å forholde oss til vanskelige tanker og ubehag på en mer aksepterende og fleksibel måte (vi distanserer oss og ufarliggjør i stedet for å gå inn i tankene, tro på dem, bruke tid på dem etc.). Mange av oss har tanker og tema hvor vi ofte blir “stående fast”, grubler og tenker i sirkler. Men i stedet for å finne nye svar er resultatet ofte mer nedstemthet, håpløshet og usikkerhet. Dette fører ofte til unngåelsesatferd  – at vi trekker oss tilbake, ikke forholder oss til utfordringene våre og ikke er tilstede i livene våre. En vond sirkel. I ACT brukes flere ulike tilnærminger, teknikker og øvelser, slik at de fleste vil oppdage flere redskap som passer for dem. Å identifisere og fokusere på egne verdier er også sentralt i ACT: Hvem og hva er viktig i livet ditt?  Hvordan ønsker du egentlig å leve livet ditt? 

Kursene holdes av psykiater Ottar Bjerkeset og psykologspesialist Jonas Vaag.


Bjerkeset spesialistpraksis - post@drbjerkeset.no