Målgruppe

Målgruppe og behandlingstilbud

Hovedmålgruppen er unge voksne (over 16 år) og voksne som  sliter med psykiske plager, som for eksempel depresjon, angst, stress/belastninger og reaksjoner etter traumeopplevelser. Det legges vekt på informasjon/opplæring, forebygging, og en aktiv og kunnskapsbasert tilnærming. Grunnleggende behandlingsprinsipper er Kognitiv Atferdsterapi (KAT), ACT (Aksept- og Forpliktelsesterapi) og ulike kognitive og kroppslige tilnærminger ved reaksjoner etter store belastninger og traumer (blant annet EMDR). For tiden er behandling av voksne med traumelidelser og ADHD mitt hovedfokus. 

Bjerkeset spesialistpraksis - post@drbjerkeset.no