Målgruppe

Målgruppe og behandlingstilbud

Hovedmålgruppen er unge voksne (over 16 år) og voksne som sliter med psykiske plager, som for eksempel depresjon, angst, stress/belastninger og traumeopplevelser. Generelt vil yngre pasienter, helsepersonell og pasienter med alvorlige traumeopplevelser bli prioritert ved kapasitetsutfordringer. Det legges vekt på informasjon/opplæring, forebygging, og en aktiv og kunnskapsbasert tilnærming. Det tilbys både individuell og gruppebasert opplæring og behandling. Grunnleggende behandlingsprinsipper er Kognitiv Atferdsterapi (KAT), ACT (Aksept og Forpliktelsesterapi) og EMDR ved traumelidelser.

Det satses særlig på gruppebaserte kurs, basert på ACT. For tiden tilbys følgende kurs:

  1. Kurs i mestring av depresjonssymptomer og generelle angst/bekymring.

  2. Kurs i mestring av mer spesifikke angstsymptomer (for eksempel panikkangst, sosial angst, sykdomsangst/hypokondri).


Bjerkeset spesialistpraksis - post@drbjerkeset.no