Bjerkeset spesialistpraksisBehandlingstilbud

Alle pasienter må nå henvises fra fastlege eller annen spesialist til til felles henvisningsmottak, Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag. De fordeler så sakene internt og til oss som er avtalespesialister. Henviser kan foreslå/ønske spesifikk behandler om pasient eller henviser ønsker det, men det er ikke alltid mulig å imøtekomme. Mine hovedfokus er traumelidelser og ADHD (både medikamentell og ikke-medikamentell behandling).

I min praksis gis følgende tilbud:

Henviser får tilbakemelding etter de første vurderingssamtale og etter avsluttet behandling (epikrise). Dette er en deltidspraksis, derfor er jeg dessverre nødt til å avvise noen av henvisningene grunnet kapasitetsutfordringer

Bjerkeset spesialistpraksis - post@drbjerkeset.no