Bjerkeset spesialistpraksis


OBS! Praksisen er steng grunnet ferie uke 25 og 26 (antakelig også stengt uke 27)

Behandlingstilbud

Etter henvisning fra fastlege eller annen spesialist kan det gis tilbud om:

  • Enkeltkonsultasjoner eller avgrensede vurderinger (oftest 1-3 konsultasjoner). Dette kan være aktuelt ved for eksempel avklaringer rundt medisinering, bivirkninger eller diagnostisering. I noen tilfeller er det også nok med en enkelt time for å avklare viktige spørsmål og valg for pasienten.

  • Terapi/behandling innbefatter ofte både vurdering/diagnostisering og behandling – ofte ulike samtaleteknikker kombinert med praktisk problemløsing/mestring og eventuelt medikamenter. Denne type behandling går ofte over 4-8 konsultasjoner, noen ganger mer.

  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT er en atferdsfokusert videreutvikling av KAT (under). Man trener på å forholde seg annerledes ubehagelige tanker og symptomer (for eksempel depresjon, tankekjør, smerte, stressreaksjoner i kroppen) - på en aksepterende og mer fleksibel måte. Samtidig er bevisstgjøring av egne verdier sentralt: Hva er viktig og hvem er viktige i livet ditt? Hvordan ønsker jeg å leve livet mitt/framstå?

  • Kognitiv adferdsterapi (KAT) har godt dokumenterte effekter og er en mye brukt metode innenfor behandling av de fleste psykiske lidelser. For mer info, se: http://www.kognitiv.no/kognitiv_terapi

  • EMDR er en behandlingsmetode som særlig er egnet ved kraftig kroppslig aktivering etter traumeopplevelser, men også ved depresjoner og andre angsttilstander hvor de kroppslige symptomene er svært plagsomme. For mer info, se: http://www.emdrnorge.com/page1/index.html

  • CGT (Complicated Grief Therapy). Endel mennesker "står fast" i en slags kronisk sorgtilstand i mange år og klarer ikke komme seg videre i livet sitt etter at de har mistet en person de sto nært. Før har denne tilstanden ofte blir vurdert og behandlet som langvarige depresjoner, men ny kunnskap viser at det ikke er optimal behandling.

Fastlegene får tilbakemelding etter første vurderingssamtale og etter avsluttet behandling (epikrise). Pga begrenset kapasitet er jeg dessverre nødt til å avvise noen av henvisningene. Dette gjelder særlig dersom henvisningene er av så dårlig kvalitet at de er vanskelige å vurdere.

Bjerkeset spesialistpraksis - post@drbjerkeset.no