DOIP

Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

El DOIP és el departament encarregat del projecte d’innovació i d’atenció a la diversitat del centre. Aquest vetlla, juntament amb tot el cos del professorat, per una escola inclusiva on prevalguin aspectes com el creixement personal, la cohesió social i l’autonomia dels nostres infants i joves.

El departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP) de l'escola Arrels, està integrat en l'acció educativa del centre i té com a objectiu prioritari atendre a l'alumnat, donant suport als seus procesos evolutius tot i acompanyant als professors i a les famílies durant el període escolar.

El DOIP orienta i elabora programes encaminats a promoure aquesta educació transversal defugint de la uniformitat. Es vol generar un entorn i pràctica educativa que permeti desenvolupar al màxim el talent, les intel·ligències múltiples i la formació de la persona en la seva totalitat, tenint en compte els seus trets i situacions personals.


El servei està format per dues especialistes, psicòlogues i psicopedagogues.

Si voleu tenir entrevista amb elles podeu demanar hora a la Secretaria de l'escola. Telf. 933524454.


Si voleu alguna consulta podeu enviar un correu a :


Rosa Maria Garcia: rosagd@escola-arrels.cat (Educació Infantil i Primària)

Zaida Calafell: doip-secundaria@escola-arrels.cat (ESO)