Press note

Second edition of the symposium that will highlight Barcelona as a key player of Artificial Intelligence in Europe

The Deep Learning Symposium (DLBCN) 2019 is expected to display the potential of Barcelona in the field of Artificial Intelligence. The symposium will have the presence of global experts in Deep Learning that will meet once again in Barcelona on December 19-20th.

Barcelona will host this December the second edition of the Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN). Deep Learning has greatly revolutionised Artificial Intelligence, boosting this technology across the globe. According to Forbes magazine, the business value created by AI will reach $3.9T in 2022 in the USA. What’s more, it estimates an increase of 20% of Europe’s economy within 10 years due to the implementation of AI. The Deep Learning Barcelona Symposium has the aim to highlight the research developed in Barcelona, bringing together top-level researchers who are either currently developing their research in the city, or have pursued part of their academic career here.

Alphastar project leader Oriol Vinyals will be one of the main speakers. He is currently a researcher at Google DeepMind (London), from where he developed the Alphastar algorithm. This project made the front page of Nature magazine, and was considered a major milestone for the development of Artificial Intelligence. DeepMind’s algorithm won 10-1 against two top professional players of the Starcraft II video game. This technology tested new types of AI. In order to beat the Starcraft players, it had to combine long term planning with real-time decision making, along with the ability to acquire and make use of abstract information in a setting with no fixed rules.

The symposium will also have the presence of Facebook AI’s research leader, Cristian Canton, Ágata Lapedriza, researcher at UOC and MIT Medialab, Aleix Martínez researcher and professor at Ohio State University (OSU) and Marta Ruiz, UPC researcher, who has actively worked within the field of data biases in language, a hot topic impacting gender diversity in AI.

This unique meeting gathers multidisciplinary researchers in the field of Deep Learning and highlights the potential of Barcelona to become the hub of AI in the South of Europe. The symposium is organised by leading local institutions in the field of Machine Learning and is hosted by Telefónica Core Innovation, in its auditorium of its centre in Barcelona, in Torre Diagonal.

Segona edició del simposi que reivindica la capitalitat de Barcelona en intel·ligència artificial a Europa

El Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN) 2019 pretén mostrar el potencial de Barcelona dins de l’àmbit de la Intel·ligència Artificial. El simposi comptarà amb referents mundials en aprenentatge profund que es reuniran, per segon any consecutiu, a Barcelona els dies 19 i 20 de desembre.

Barcelona acollirà a mitjans de desembre la segona edició del simposi sobre l’aprenentatge profund, el Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN). L’aprenentatge profund (Deep Learning en anglès) és un dels motors de l’actual revolució tecnològica al voltant de la intel·ligència artificial. Aquesta tecnologia, segons estima la revista Forbes, suposarà un valor de mercat de 3 trilions de dòlars al 2022 solament als EUA. Segons aquesta mateixa revista, a Europa s’estima que més d’un 20% de l’increment de l’economia de la regió serà deguda a l’aplicació de la intel·ligència artificial a la societat d’aquí a 10 anys. El Deep Learning Barcelona Symposium vol destacar el paper de la recerca que es fa a Barcelona en aquest àmbit, reunint investigadors de primer nivell mundial que o bé desenvolupen actualment la seva recerca a la ciutat comtal, o bé s’hi van formar però ara treballen a l’estranger.

Entre els ponents, destaca la presència d’Oriol Vinyals, investigador a Google DeepMind i cap del projecte AlphaStar, que tancarà el segon dia del Simposi. El projecte AlphaStar va ser portada de la prestigiosa revista Nature, ja que va suposar una fita dins del camp de la Intel·ligència Artificial. L’algorisme d’aprenentatge de DeepMind va ser capaç de batre 10 a 1 dos dels millors jugadors del popular videojoc Starcraft II. Aquest algorisme va provar que es podien obtenir nous tipus d’intel·ligència artificial, ja que per guanyar a Starcraft va haver de combinar la planificació a llarg termini amb la presa de decisions a temps real, així com la capacitat d'adquirir i usar informació abstracta dins d’un videojoc amb regles que no són fixes.

La jornada comptarà també amb xerrades d'altres investigadors destacats, com ara Cristian Canton, que actualment és cap de l’equip de recerca en intel·ligència artificial a Facebook AI, d'Ágata Lapedriza, investigadora de la UOC i del MIT Medialab, d'Aleix Martínez, professor i investigador de l'Ohio State University (OSU) així com de la Marta Ruiz, investigadora de la UPC, que ha treballat de forma activa dins del camp del biaix de les dades en el llenguatge, tema d’actualitat, ja que afecta directament la diversitat de gènere en l’IA.

Aquesta trobada única reuneix investigadors multidisciplinaris en el camp de l’aprenentatge profund i mostra el potencial de Barcelona per convertir-se en el hub d’intel·ligència artificial del sud d’Europa. El simposi està organitzat per les principals institucions locals i empreses en el camp de l’aprenentatge automàtic, i serà allotjat per Telefónica Core Innovation, en l'auditori del seu centre a Barcelona, a la Torre Diagonal.

Segunda edición del simposio que reivindica la capitalidad de Barcelona en Inteligencia Artificial en Europa


El Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN) 2019 pretende mostrar el potencial de Barcelona dentro del ámbito de la Inteligencia Artificial. El simposio contará con referentes mundiales en aprendizaje profundo que se reunirán, por segundo año consecutivo, en Barcelona los días 19 y 20 de diciembre.

Barcelona acogerá a mediados de diciembre la segunda edición del simposio sobre aprendizaje profundo, el Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN). El aprendizaje profundo (Deep Learning en inglés) es uno de los motores de la actual revolución tecnológica dentro del campo de la inteligencia artificial. Esta tecnología, según estima la revista Forbes, supondrá un valor de mercado de 3 trillones de dólares en 2022 en Estados Unidos. En Europa, esta misma revista estima que más de un 20% del incremento de la economía de la región se deberá a la integración de la inteligencia artificial en la sociedad de aquí a 10 años.

El Deep Learning Barcelona Symposium quiere destacar la investigación llevada a cabo en Barcelona dentro de este ámbito, reuniendo a investigadores de primer nivel mundial que, o bien investigan en la ciudad condal, o bien están en el extranjero pero se formaron en Barcelona. Este encuentro único muestra el potencial de Barcelona para convertirse en el hub de la Inteligencia Artificial en el sur de Europa.

Entre los ponentes, destaca la presencia de Oriol Vinyals, investigador de Google DeepMind y responsable del proyecto AlphaStar, cuya charla cerrará el segundo día del simposio. El proyecto Alphastar fue portada de la prestigiosa revista Nature, ya que supuso un nuevo hito dentro del campo de la Inteligencia Artificial. El algoritmo de aprendizaje, desarrollado por DeepMind, fue capaz de batir 10 a 1 a dos de los mejores jugadores del popular viedeojuego Starcraft II, demostrando la idoneidad de nuevos tipos de inteligencia artificial para la combinación de planificación a largo plazo con la toma de decisiones a tiempo real, todo ello en un entorno con reglas dinámicas como las de dicho videojuego de estrategia.

La jornada contará también con las charlas de investigadores destacados, como Cristian Cantón, actualmente responsable del equipo de investigación en Inteligencia Artificial de Facebook AI, de Ágata Lapedriza, investigadora de la UOC y del MIT Medialab, de Aleix Martínez, profesor e investigador de la Ohio State University (OSU), así como de Marta Ruiz, investigadora de la UPC, que ha trabajado de forma activa dentro del campo del sesgo de los datos en el lenguaje, tema de actualidad, ya que afecta directamente la diversidad de género en la IA.

El simposio está organizado por las principales instituciones locales y empresas en el campo del aprendizaje automático y será hospedado por Telefónica Core Innovation, en el auditorio de su centro de Barcelona, en la Torre Diagonal.