Prikbord

De ouders van uw opvang ontvangen vanaf 2019 een extra toeslag!

Op 1 januari 2019 start het Groeipakket: het pakket van gezinstoeslagen dat de huidige kinderbijslag vervangt. Eén van de nieuwigheden hierin is de Kinderopvangtoeslag.

De Kinderopvangtoeslag is een financieel extraatje voor kinderopvang waarvoor ouders een bedrag betalen dat niet afhangt van hun inkomen. Ouders kunnen deze toeslag krijgen tot het kind naar de kleuterschool gaat. Het geldt niet voor buitenschoolse opvang.

Per opvangdag krijgen ouders € 3,23 (dit bedrag wordt geïndexeerd).

Ze krijgen de toeslag steeds in de maand die volgt op de maand dat het kind recht heeft op de toeslag. Bv: Als Sofie in maart naar de opvang gaat, dan krijgen haar ouders de kinderopvangtoeslag voor maart in april.

Met de toeslag wil Vlaanderen gezinnen stimuleren om hun kinderen te laten deelnemen aan kinderopvang, omdat kinderopvang je ontwikkelingskansen erg vergroot. Lees hier alles over het Groeipakket

Vragen? Meer informatie? Contacteer een Groeipakket-expert of ga naar www.myfamily.be