Prikbord

Corona update

Beste ouders,

in deze uitzonderlijke tijden blijven wij u informeren over de mogelijkheden van opvang voor uw kindje(s) in De Paddestoel.

Ondanks het feit dat er momenteel geen actieve opvang is, blijven wij benadrukken dat gelijk welk kindje welkom is in de Paddestoel wanneer u hier als ouder(s) nood aan mocht hebben. Wij willen hierbij vanuit De Paddestoel weliswaar prioriteit geven aan de cruciale groepen en gezinnen.

Het uitgangspunt blijft in de huidige omstandigheden om uw kindje(s) zo veel als mogelijk thuis op te vangen. Bent u echter een ouder die niet tot de prioritaire groep behoort, maar toch opvang nodig heeft in functie van uw werk, dan staan wij klaar om uw kindje op te vangen.

Wij verwijzen hierbij tevens naar de veel gestelde vragen op de site van Opgroeien: https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus

U kan momenteel niet bellen op het vertrouwde nummer van De Paddestoel, wat u echter wel kan doen is ons een e-mail sturen of ons bellen op GSM. Wij zullen bij elk individueel probleem samen met u helpen zoeken naar de meest geschikte oplossing.

E-mail: de-paddestoel@telenet.be

GSM Marleen: 0474/297680

GSM Cindy: 0498/495261

Wij wensen u veel sterkte, en hopen u allen spoedig opnieuw in optimale omstandigheden in De Paddestoel te mogen verwelkomen.

Hou het veilig en gezond !

Marleen en Cindy


De ouders van uw opvang ontvangen vanaf 2019 een extra toeslag!

Op 1 januari 2019 start het Groeipakket: het pakket van gezinstoeslagen dat de huidige kinderbijslag vervangt. Eén van de nieuwigheden hierin is de Kinderopvangtoeslag.

De Kinderopvangtoeslag is een financieel extraatje voor kinderopvang waarvoor ouders een bedrag betalen dat niet afhangt van hun inkomen. Ouders kunnen deze toeslag krijgen tot het kind naar de kleuterschool gaat. Het geldt niet voor buitenschoolse opvang.

Per opvangdag krijgen ouders € 3,23 (dit bedrag wordt geïndexeerd).

Ze krijgen de toeslag steeds in de maand die volgt op de maand dat het kind recht heeft op de toeslag. Bv: Als Sofie in maart naar de opvang gaat, dan krijgen haar ouders de kinderopvangtoeslag voor maart in april.

Met de toeslag wil Vlaanderen gezinnen stimuleren om hun kinderen te laten deelnemen aan kinderopvang, omdat kinderopvang je ontwikkelingskansen erg vergroot. Lees hier alles over het Groeipakket

Vragen? Meer informatie? Contacteer een Groeipakket-expert of ga naar www.myfamily.be