Denktank

DE BUITENKAMER

Welkom op de website van de Buitenkamer

De Buitenkamer is een onafhankelijke denktank die zich inzet voor mens en maatschappij voor een betere bewustwording op het gebied van:

1. integriteit, ethiek, gedrag en toezicht;

2. het voorkomen van fraude en corruptie;

3. het verbeteren van onderwijs door aandacht aan ethische bekwaamheid;

4. aandacht voor ethische aspecten bij de toenemende technologische complexiteit;

5. aansporen ethische ontwikkelingen en innovaties op gebied van technologische vernieuwingen

Ethisch gefundeerd onderwijs

In de Podcast-serie
'Onderwijs-leiden-met-hart-en-ziel'
van Taco Visser was in juni 2023 Frederike de Jong te gast.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Frederike via email:
f.j.dejong2023@outlook.com

Boekbespreking "Kiezen voor wat van waarde is"

Vrijdag 3 februari heeft Frederike de Jong onder ruime belangstelling haar boekbespreking gehouden in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. 

Zie verder op de pagina 'Kiezen voor wat van waarde is'.

Artificiële Intelligentie en Ethiek

Fundamenteel is de vraag in hoeverre de AI  ontwikkelingen impact hebben op onze manier van denken. Gaat het “verlichtingsdenken” op de schop? Zo ja, wat gaat dan onze waarden en ethisch besef bepalen? Is alles wel zo maakbaar? Zijn we nog wel autonoom denkende mensen? Kunnen we nog wel verantwoordelijk zijn voor al ons handelen? 

Zie verder op  de pagina van de werkgroep AI en Ethiek .

Brochure Ethisch gefundeerd onderwijs

Het sterprogramma Ethisch bekwaam handelen is een initiatief van de werkgroep Onderwijs van de  Buitenkamer. De Buitenkamer is een denktank op het gebied van ethiek en integriteit. Het  sterprogramma biedt onderwijsgevenden de ingrediënten voor het samenstellen van hun eigen  leertraject, toegesneden op de eigen onderwijspraktijk, met als doel hun leerlingen/studenten op te  leiden tot ethisch bekwaam handelende personen.