Denktank

DE BUITENKAMER

Welkom op de website van de Buitenkamer

De Buitenkamer is een onafhankelijke denktank die zich inzet voor mens en maatschappij voor een betere bewustwording op het gebied van:

1. integriteit, ethiek, gedrag en toezicht;

2. het voorkomen van fraude en corruptie;

3. het verbeteren van onderwijs door aandacht aan ethische bekwaamheid;

4. aandacht voor ethische aspecten bij de toenemende technologische complexiteit;

5. aansporen ethische ontwikkelingen en innovaties op gebied van technologische vernieuwingen

Tax Justice Network

De Buitenkamer staat voor algehele integriteit en anti-corruptie. Een belangrijk aspect daarvan zijn belastingen. Personen en bedrijven proberen doorgaans zo min mogelijk belasting te betalen of zelfs te ontduiken. Dit speelt zich af op nationaal en internationaal niveau; internationaal zijn belastingparadijzen alom bekend.

Om misbruik en ontduiking van belasting tegen te gaan zijn er niet-gouvernementele organisaties opgericht. Een prominente belangenbehartiger daarbij is het Tax Justice Network, van Britse origine en opgericht in 2003, dat bestaat uit een coalitie van onderzoekers en activisten die zich bezig houden met belastingontwijking, belastingconcurrentie en belasting vrijhavens (taks havens). In juli 2012, op grond van een studie van rijke individuen met buitenlandse rekeningen, kwam het TJN tot de bevinding dat deposito’s in geheime ‘tax havens’ op zijn minst 21 duizend miljard dollar en misschien wel 32 duizend miljard dollar bedroegen. Regeringen misten daardoor belastingontvangsten van zo’n 280 miljard dollar.

Het Tax Justice Network is van mening dat onze belasting en financiële systemen onze krachtigste gereedschappen zijn om een rechtvaardige samenleving te scheppen, die evenredig  gewicht verleent aan ieders behoeften. Onder druk van grote multinationals  en superrijken, hebben onze regeringen deze systemen zo geprogrammeerd dat zij de rijksten bevoordelen door financiële geheimhouding en belasting-vrijhavens te introduceren in het hart van onze globale economie. Dit bevordert ongelijkheid, stimuleert corruptie en ondermijnt de democratie. Het Tax Justice Network wil deze onrechtvaardigheden corrigeren door personen en regeringen in staat te stellen hun belasting- en financiële systemen anders te programmeren.

TJN heeft een ’Financial Secrecy Index’ en een ‘Corporate Tax Haven Index’ ontwikkeld. De media publiceren deze periodieke gegevens.

Er zijn afdelingen van TJN in de meeste ontwikkelde economieën. Ook in Nederland.

De scores van Nederland op de diverse rankings zijn als volgt (in het Engels)

Corporate Tax Haven Index ranking: 4

Financial Secrecy Index ranking: 12

Tax lost each year to tax havens: $10,094,137,695

Tax loss inflicted each year on other countries: $58,929,820,328

Brochure Ethisch gefundeerd onderwijs

Het sterprogramma Ethisch bekwaam handelen is een initiatief van de werkgroep Onderwijs van de  Buitenkamer. De Buitenkamer is een denktank op het gebied van ethiek en integriteit. Het  sterprogramma biedt onderwijsgevenden de ingrediënten voor het samenstellen van hun eigen  leertraject, toegesneden op de eigen onderwijspraktijk, met als doel hun leerlingen/studenten op te  leiden tot ethisch bekwaam handelende personen. 

Ethisch gefundeerd onderwijs

In de Podcast-serie
'Onderwijs-leiden-met-hart-en-ziel'
van Taco Visser was in juni 2023 Frederike de Jong te gast.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Frederike via email:
f.j.dejong2023@outlook.com

Boekbespreking "Kiezen voor wat van waarde is"

Vrijdag 3 februari heeft Frederike de Jong onder ruime belangstelling haar boekbespreking gehouden in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. 

Zie verder op de pagina 'Kiezen voor wat van waarde is'.

Artificiële Intelligentie en Ethiek

Fundamenteel is de vraag in hoeverre de AI  ontwikkelingen impact hebben op onze manier van denken. Gaat het “verlichtingsdenken” op de schop? Zo ja, wat gaat dan onze waarden en ethisch besef bepalen? Is alles wel zo maakbaar? Zijn we nog wel autonoom denkende mensen? Kunnen we nog wel verantwoordelijk zijn voor al ons handelen? 

Zie verder op  de pagina van de werkgroep AI en Ethiek .