Čovek samo srcem dobro vidi

Projekat „Čovek samo srcem dobro vidi“ Osnovne škole „Sveti Sava“ u Kikindi zamišljen je da pomogne deci migrantima, da kroz podršku institucije uključi i doprinese poboljšanju pružanja kapaciteta i usluga.

Naš specifičan cilj je smanjenje jezičke barijere i sve aktivnosti tokom projekta: „Jezik spaja“, „QR kviz“, „Ostavi trag“, „Od klikera do robota“ usmerene su da pomoću vršnjačke edukacije, a uz adekvatno vođenje stručnih lica, pomognu deci migrantima da savladaju srpski jezik, a da deca iz naše škole savladaju engleski jezik. Drugi deo aktivnosti koji se ogleda u studijskom putovanju i aktivnostima edukacije nastavnika uticaće i na ostvarenje drugog cilja koji podrazumeva podsticanje participacije migrantske populacije kroz jezičke radionice, toleranciju i suzbijanje predrasuda i stereotipa. Pravilan rast i razvoj su pravo sve dece i naš cilj je da pomognemo deci iz migranskog centra, ali i deci naše škole, da uz sport i fizičku aktivnost ostvare to pravo. Takođe nam je ideja da putem velikog broja zajedničkih aktivnosti koje su usmerene na specifične ciljeve odgovorimo iskonskoj potrebi dece da se igraju i na taj način osvajaju svet i šire vidike. Aktivnosti će se uglavnom sprovoditi tokom raspusta i vikendom, sem dodatnih časova učenja jezika koji će biti permanentno tokom prvog polugodišta.

Partneri na projektu su Gradska uprava koja podržava sve naše aktivnosti i učestvuje u ostvarenju ciljeva ovog projekta, Udruženje građana „Centar lepih veština“ i Centar „Poveži se“ koji svoju ulogu imaju u oplemenjivanju neformalnih aktivnosti, Školski sportski savez koji će obezbediti adekvatnu stručnu pomoć kada su u pitanju realizacije aktivnosti plivanja i drugih sportskih aktivnosti, kao i Udruženje građana „OKSI“ koje realizuje edukativne sadržaje.