Croaticumov okrugli stol

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira prvi Croaticumov okrugli stol, kraticom COS, tijekom kojega će se razgovarati o glagolskoj prefiksaciji u hrvatskome jeziku te o poučavanju glagolske prefiksacije u kontekstu hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika.

Prvi Croaticumov okrugli stol održat će se 18. listopada 2017. godine u 16 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a osim znanstvenicima i stručnjacima koji se bave tom ili sličnom temom, namijenjen je i svim zainteresiranim studentima kroatistike i srodnih jezikoslovnih i glotodidaktičkih studija.

Na prvome Croaticumovu okruglom stolu pozvana izlaganja održat će prof. dr. sc. Ljiljana Šarić s Humanističkog fakulteta Sveučilišta u Oslu, prof. dr. sc. Branimir Belaj s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku te prof. dr. sc. Marija M. Brala-Vukanović i doc. dr. sc. Anita Memišević s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Više o temi, kao i sažetke izlaganja, pročitajte ovdje, a više o izlagačima ovdje.

Organizacija:

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, voditeljica Croaticuma

dr. sc. Darko Matovac

dr. sc. Sanda Lucija Udier