Croaticumov okrugli stol

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira drugi Croaticumov okrugli stol, kraticom COS, tijekom kojega će se razgovarati o teličnosti u hrvatskome jeziku.

Drugi Croaticumov okrugli stol održat će se 12. veljače 2019. godine u 15 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a osim znanstvenicima i stručnjacima koji se bave tom ili sličnom temom, namijenjen je i svim zainteresiranim studentima kroatistike i srodnih jezikoslovnih i glotodidaktičkih studija.

Na drugome Croaticumovu okruglom stolu pozvana izlaganja održat će prof. dr. sc. Boban Arsenijević s Instituta za Slavistiku Sveučilišta u Grazu, prof. dr. sc. Stanislava-Staša Tofoska s Filološkog fakulteta „Blaže Koneski“ Sveučilišta „Sv. Ćirila i Metoda” u Skopju te viša lektorica dr. sc. Daliborka Sarić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Više o temi, kao i sažetke izlaganja, pročitajte ovdje, a više o izlagačima ovdje.

Organizacija:

dr. sc. Milvia Gulešić Machata, voditeljica Croaticuma

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić

dr. sc. Darko Matovac